Malevlased lasteaias – tähtis kellele ja miks?

Oh, tulge kuulake kõik,
kes veel pole kuulnud,
öötuule vaikset laulu.
Vaadake elule läbi heinamaa
ristikunuttide kaudu.
Leidke, et igas vihmapiisas võib
päikesekiir olla peidus.
Tulge ja tundke, et malevas olete
midagi ilusat leidnud. (EÕM Oruveski rühmalaul)

Kes ei teaks või poleks kuulnud või ei teaks kedagi seda viisikest ümisevat kesksuve saabudes?

Mind on sellest laulust lummanud ja kogu teadliku elu saatnud mõned jupikesed, mis aeg-ajalt kõrvus pinisema hakkavad! See laul on kaunis ja selles on pärissõnum elust endast.

Oli meilgi selle erilise aasta kesksuvel, juulikuus (06.–10.07.2020) võimalus oma lasteaias võõrustada malevlasi. See tore ja vahva noorte seltskond toimetas üliagaralt lasteaia kahe maja õuealal. Nende töökate käte all rohiti lokkavast umbrohust hekkide alused ja muru, korrastati liivaalad, mänguväljakud ja taimede klumbid. Ühel kenal päeval ei katkenud nende töö tugevas vihmasajuski, nagu lauluski – leidsid ka noored selles ehk oma päikesekiire või erilise hetke ….. Mis neid seda tööd tegema ajendas? Vestlesin kahe noore inimesega ja esitasin neile sama küsimuse: „Miks malev?“

Evelyn ütles: „Et ta on alati tahtnud malevast osa saada ja olla selle grupi liige. Malevas olles on ta soovinud leida uusi sõpru, saada uusi kogemusi, teha midagi uut, mis midagi õpetab.“ Uku täiendas mõtet omapoolselt:“ Malev on põhimõtteliselt laager, kus makstakse. Ja see on tore! Teadsin, kuhu tulen ja mida malev endast kujutab, mul on juba varasem positiivne kogemus.“

Küsimusele, mida malev neile andnud on, vastas Uku: „Olen tööd enne ka teinud, töö tegemine on rutiinne ja harjutab mind tulevikuks seda rutiini taluma, seega hea harjumus.“ Evelynil varasem kogemus puudus ja tema koges sel perioodil hetki, mida ta malevaga poleks osanud seostada, aga olid ülipositiivsed. Selle sõnaga seostus tal varasemalt midagi head, mida tahtis ise järele proovida. Kindlasti kasvas temas hoolsus.

Et malevlaste tegevus oli suunatud peaasjalikult heakorrastamisele, siis uurisin, millised tööd neile enim meeldisid või mida nad järgmisel korral meelsasti teeksid. Evelyn: „Mulle meeldis väga liivaalade puhastamine ja tegutsemised siseruumides (kooliga seotud).“ Uku jagas: „Ma oleksin soovinud värvida, midagi parandada, noh teha midagi ehitusega seonduvat!“

Küsimusele, kuidas lasteaed töökeskkonnana meeldis, sain mõlemalt noorelt kiire lühivastuse: „Super!“ Uku lisas küsimuse: „Et kuna lasteaed on nii vinge õuega, siis kas on võimalik ka sõpradega tulla territooriumile hängima?“ Täna me lasteaiana selleks veel valmis pole, aga rõõmu valmistas see küsimus küll, järelikult oleme õiget asja ajanud.

Lõpetuseks küsisin, kas nad soovivad ka uutele malevlastele midagi öelda? Uku hõiskas: „Tulge laagrisse! Lisaks tööle ja lahedatele tegevustele saate veel tasustatud ka! Malev on lahe!“ Evelyn lisas: „Panustage täiega töötegemisse!“

Järveküla lasteaed on ülitänulik neile noortele ja grupijuhtidele, kes meie territooriumi heakorrastamisele kaasa aitasid! Olge rõõmsad ja nautige jätkuvalt suve! Ilus on lõpetada sõnadega juba eespool viidatud laulus: „Tulge ja tundke, et malevas olete midagi ilusat leidnud …..“ Meie saime sellest osa.

Tänutundega uut kohtumist oodates,

Järveküla Lasteaed (Airi Kukk)