Milliseid lõbustus- ja sportimisvõimalusi võiks suvel leida Jüri ujumiskohast?

Rae vallavalitsuse poole pöördus aktiivne kodanik, kes soovib kodukoha arengu nimel läbi viia küsitluse, mille eesmärgiks on välja selgitada elanike võimalikud vajadused Jüri ujumiskohas, mida ametlikult nimetatakse Vaskjala veehoidlaks.

Lähenedes veekogule Aruküla teelt Karba teele pöörates ja seda mööda sõites Ujula teele rõõmustab veehoidla kõiki suplejaid ca 100 meetri pikkuses ja 20 meetri laiuses liivaste kallastega. Liivaranna läheduses paikneb autoparkla ja ranna heakorra eest hoolitseb vald. Veekogu pindala on 30,5 ha, mis kuulub Rae valla ja osaliselt ka Tallinna Vee omandisse.

Rae valla eesmärk on aidata koguda küsija jaoks informatsiooni ning olla selleläbi ka ise paremini informeeritud. Vaskjala veehoidla loodusliku ressursi kasutamine on kindlasti hea tulevikuplaan, mida saab ellu viia ka asjast huvitatud ettevõtjatega koostöös.

 Lingi all oleva küsitluse vastuste kokkuvõte ei ole esialgu siduv lähiaastate tegevustega antud piirkonnas, sest tegevuste elluviimiste eelduseks on kooskõlastused või loa andmised erinevatelt institutsioonidelt ning samuti võivad nõuda need mahukaid investeeringuid.

 Vaata lisaks Vaskjala veehoidla sanitaarkaitseala piire