Mitu aastat mõttetasandil ringelnud idee saab tänavu jaanuaris lõpuks teoks – toimuvad Rae valla noortevolikogu valimised

Rae valla noorsootöö spetsialisti Kädi Kuhlapi sõnul on noortevolikogu valla noorte esinduskogu, mis tegeleb kohalike noorte seisukohtade esitamisega noorsootöö spetsialistile, vallavolikogule ja/või vallavalitsusele. Samuti saavad noored korraldada küsitlusi, kaasata oma tegevusse valdkonna asjatundjaid ja algatada heategevuslikke üritusi, millest saadav tulu läheb noorte olukorra parandamiseks vallas.

„Soovime, et Rae valla noored oleksid senisest rohkem kaasatud valda puudutavatesse küsimustesse. Igal noorel on õigus oma arvamust avalikult avaldada ja seisukohti kaitsta. Lisaks ettepanekute esitamisele ootame noortevolikogu panust ülevallaliste ürituste korraldamisel ja omaalgatuslike projektide elluviimisel,“ rääkis Kuhlap.

Jaanuaris toimub noortevolikogu e-hääletus

Kandideerimisõigus on Rae vallas elavatel või Rae valla koolides õppivatel noortel vanuses 13–26 aastat. Alates 18. eluaastast on nõutav registreeritud elukoht Rae vallas. Erand tehakse neile, kes on Rae vallas õppinud ja jätkavad nüüd haridusteed mõnes teises omavalitsuses.

Kandidaatide esitamine kestab 5.-12. jaanuarini. Oma kontaktandmed ja motivatsioonikiri tuleb saata e-mailile kadi.kuhlap@rae.ee. Valimiste kohta tulev info on koondatud www.rae.ee/noortevolikogu.

Hääletada saab 16.-20. jaanuarini

Hääletada saavad 13–26-aastased noored, kelle registreeritud elukoht on Rae vallas või kes õpivad valla koolides. Hääletada saab 16.-20. jaanuarini ainult internetis. Selleks tuleb minna www.volis.ee lehele ja end ID-kaardi abil sisse logida. Bännerile „Rae valla noortevolikogu e-hääletus“ klikkides avanevad kandidaadid – igal hääletajal on ainult üks hääl. Noortevolikogus hakkab olema maksimaalselt 21 liiget, kes valitakse kaheks aastaks. Valimisi korraldab viieliikmeline valimiskomisjon.

„Valimistel volise.ee keskkonnas on näha ainult kandideerija nimi,“ täpsustab Kuhlap. „Sarnaselt „päris valimistega“ ei kasuta me valimiste ajal valimisreklaami. Küll aga saavad kandidaadid end läbi Rae valla Facebooki lehe ja kooli stendide kaudu reklaamida.“

Noortevolikogu moodustab oma liikmetest kolm toimkonda: haridus-, noorsootöö- ja kultuuritoimkond; tervise- ja sotsiaaltöö toimkond; kommunikatsiooni- ja turundustoimkond.

Noortevolikogus osalemine aitab mõista demokraatia plusse ja miinuseid

Abivallavanem Jens Vendel ootab noorte ettepanekuid kindlasti huvihariduse ja noortekeskuste töö korraldamisel.

Alates 2010. aastast Rae vallavolikogu esimehena tegutsev Agu Laius märkis, et oli viimane aeg noori kohalikku poliitikasse kaasata, sest sügisel toimuvatel kohalikel valimistel saavad hääle anda ka 16-aastased õpilased.

„Seni on vallavolikogu pidanud tegema noori puudutavaid otsuseid asjaosaliste arvamust kuulamata. Nüüd tekib vallavolikogule partner nende teemade arutamiseks. Ootan ühiseid mõttevahetusi rõõmsa põnevusega.“

„Demokraatia on üsna keeruline ühiskonna korraldamise süsteem. Seda õpitakse koolis, kuid praktiseeritakse seal vähe. Demokraatiat on vaja pidevalt õppida ja samal ajal ka kasutada. Neid võimalusi on vaja luua,“ arutleb Laius. „Räägime ju tänapäeval palju populismist ja demagoogiast. Ka selliseid mõtteid ja ütlemisi saab ära tunda ise demokraatlikus otsustamises osaledes, “ kõneles Laius.

Laiuse sõnul aitab noortevolikogu ja seal kaasatöötamine mõista, kuidas valimised käivad ja volikogud töötavad, kes on parimad esindajad ning keda usaldada enda eest otsuseid tegema. Kuidas korraldada valimisi? Kuidas hinnata kandidaati? Mida tema käest küsida? Milline on hea kandidaat? Kas see kes palju räägib, kuid ei suuda teistega koos tegutseda või nohik, kes üksi toimetab ega suuda teisi oma tegemistega kaasa tõmmata? Kuidas üldse koostööd käima saada? Mis roll on liidril ja kuidas liidriks kasvada ja areneda?

Viimsis rajati kaasaegne jõulinnak

Noortevolikogud toimivad Harjumaal nii Tallinna linnas kui ka Viimsi vallas. Näiteks Viimsis sai noortevolikogu eelmisel aastal oma äranägemise järgi otsustada 20 000 euro jagamise üle. Mulluseks suurimaks töövõiduks oli detsembris Haabneemes Karulaugu terviseraja läheduses avatud uus kaasaegne välispordiväljak.

Viimsi noortevolikogusse võivad kandideerida 15-26-aastased õpilased või tudengid. E-valimised toimusid Google Drive'i keskkonnas.13-liikmeline koosseis kohtub kord, töögrupid kaks-kolm korda kuus. „Alguses oli raske inimesi kokku saada, kuid nüüd on konkurents päris suur,“ kinnitas kaks aastat noortevolikogu esimehe ülesandeid täitnud Kristiina Laura Järve, kes õpib Tartu Ülikoolis õigusteadust.

 

Andres Kalvik