Muudame ühiskonna turvalisemaks!

Jüris tegutseb Naiskodukaitse Rae jaoskond, kus on tänase seisuga 42 tegusat naist, kellel on soovi ja tahet vabatahtlikult riigikaitsesse panustada.

Panus kogukonda

Naiskodukaitse eesmärgiks on naiste kaasamine riigikaitsesse ning laiemalt kogu ühiskonna turvalisemaks muutmine. Kõik naiskodukaitsjad läbivad kohustusliku baasväljaõppe, mis koosneb viiest erinevast moodulist – organisatsiooniõpe, toitlustus, esmaabi, sõdurioskused ja ohutushoid. Väljaõppe eesmärk on tagada teadmised ja oskused saamaks hakkama erinevates kriisiolukordades, märgata abivajajat ning osata anda abi, mis on alus turvalisema elukeskkonna loomisele.

1929. aastal loodud ja 2015. aastal taasasutatud Rae jaoskond kuulub Naiskodukaitse Harju ringkonna alla. Lähemad naaberjaoskonnad asuvad Kiilis, Kosel, Jõelähtmel ja Tallinnas. Rae jaoskonna liikmeskond ulatub Jürist nii Peetrisse kui ka Arukülla. Naiskodukaitse arendab ja panustab kogukonda, koolitades nii oma liikmeid kui ka elanikke väljaspool organisatsiooni. Tegus Rae jaoskond panustas eelmisel aastal üle 4000 tunni, et saada ise tarkust ja kogemusi ning jagada teistele juba omandatud teadmisi. Jaoskonnasiseselt korraldatakse ka ühisüritusi – rabamatk, ellujäämiskoolitus, toitlustusõpe ja palju muud huvitavat.

Tegevust kõigile

Organisatsiooni tegevus on mitmekülgne. Naiskodukaitsega koostöös on välja töötatud Eesti inimestele suunatud mobiilirakendus „Ole valmis“, kust leiab juhiseid kriisiolukorras käitumiseks, koduste varude kogumiseks ja palju muud vajalikku. Naiskodukaitse evakuatsioonirühma kuuluvad naised toetavad elanikkonda evakuatsioonikohtade tööga võimalikes erinevates kriisides, samuti olid meie esindajad väljas Ukraina sõjapõgenike vastuvõtmisel. Iga-aastaselt panustab Naiskodukaitse veteranide toetuseks korraldatud Sinilillekampaaniasse „Anname au“. Suurtel tantsu- ja laulupeo üritustel aitavad naised toitlustust korraldada. Naiskodukaitse liikmetel on võimalus osaleda ka sõjalises riigikaitses, kuuludes Kaitseliidu ettevalmistatavatesse üksustesse.

Liituma on oodatud kõik

Naiskodukaitsega liitumiseks ei pea olema ilmtingimata noor ja suurepärases vormis. Tegevusi on väga erinevaid ja oma rolli leiab igaüks. Oluline on soov panustada vabatahtlikku töösse. 

Naiskodukaitsega on võimalik liituda ka meestel, seda küll läbi toetajaliikme rolli. Mehed saavad Kaitseliidu tegemistes aktiivsemalt kaasa lüüa liitudes Harju maleva Kose malevkonnaga. Rae jaoskonna naised ja Kose malevakonna mehed teevad omavahel koostööd – olgu see relvaõpe või sõdurioskused, naised kutsutakse kampa!

Kui tunned soovi liituda Naiskodukaitse Rae jaoskonnaga, siis võta meiega ühendust nkk.rae@naiskodukaitse.ee.

Noored Kotkad ja Kodutütred

Naiskodukaitsjad panustavad järelkasvu tegeledes Kodutütarde ja Noorte Kotkastega.

Noored Kotkad ja Kodutütred on Kaitseliidu noorteorganisatsioonid, kuhu saavad kuuluda noormehed ja tütarlapsed vanuses 7–18 eluaastat. Noorte tegevus keskendub peamiselt kuuele valdkonnale, kõige enam pööratakse tähelepanu matkatarkustele ja riigikaitsele ning seejärel igapäevaturvalisusele. Lisaks täiendatakse noorte ajalooteadmisi, süvendatakse arusaamist kodanikuõpetusest ja arendatakse nende kehalisi võimeid. Enamlevinud tegevusvormid on loodusmatkad, laagrid, õppepäevad, ekskursioonid ja võistlused. Muuhulgas on noorkotkad ja kodutütred vaprad looduses hakkama saajad, tublid laskesportlased ning õpitud teadmisi ja väärtusi oskavad noored rakendada ka igapäevaelus.

Jüri rühma noored on tänaseks käinud matkamas nii kodukandis kui ka Hõimumarsil, võtnud osa jääauku kukkumise ja sealt iseseisvalt väljumise koolitusest, vabariigi aastapäeva üritustest, tutvunud teenistuskoeraga ning ees on ootamas mitmesugused laagrid.

Eelmise aasta detsembris taaselustatud Jüri rühma kuulub täna üle 50 särasilmse noore. Jüri rühma noorkotkaste rühmapealik on nooremleitnant Kristlin Kõrgesaar ja kodutütarde rühmavanem Katrin Luhaväli. Mõlemad noortejuhid on Rae jaoskonna vabatahtlikud naiskodukaitsjad.

Noorte Kotkaste ja Kodutütardega liitumiseks kirjuta jyrinoored@gmail.com.

Rae jaoskonna naistel ja Jüri rühma noortel on ka üks suur unistus – ruum, kuhu saaks koguneda peale kooli ja tööpäeva ning üheskoos tarkusi koguda. Kui tead kedagi, kes saab anda ruume vabatahtlike kasutusse Jüris, võta meiega ühendust!

Pildil: Rae jaoskonna esinaine Katrin Luhaväli ja aseesinaine nooremleitnant Kristlin Kõrgesaar. Foto: erakogu