Peetri selts jätab veski korrastamist

Kiiresti arenevas Peetri piirkonnas on pikka aega olnud puudus ühiskondlikest ruumidest, kus oleks võimalik tegeleda huvitegevustega või mida kasutada koosviibimise kohana. Et alevikuseltsil oleks koht, kus toimetada, andis vald 2016. aastal nende kasutusse vana veskihoone Assakul. Seltsi soov on hakata seal tulevikus korraldama erinevaid üritusi, näiteks väiksemaid kontserte või käsitööringe.

Taastamistööde eestvedaja alevikuvanem Margus Laula sõnul on ruumide rentimise vastu seni huvi tundnud mitmed huvi- ja käsitöötegevuste eestvedajad ja ideetasandil  on läbi käinud ka mõte näitustest ja erinevatest koolitustest. Samuti soovitakse korraldada rahvusköökide õpitubasid, mille tarbeks on varem olnud vaja ruume rentida.  Samuti vajab selts enda inventari (peotelgid, välimööbel, helitehnika jpm) hoiustamiskohta.

Veskist leitud kivi peal oleva aastaarvu 1905. järgi saab eeldada, et see on hoone ehitusaasta. Vana ehitis vajab aga enne taas kasutuselevõttu ülesvuntsimist. Alevikuselts on sellega  järjepidevalt tegutsenud, osaledes kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) taotlusvoorudes ning kaasates kohustusliku omaosaluse katmiseks Rae Valla Alevike- ja Külavanemate Seltsi toel ka valla vahendeid. Lisaks on lubanud aidata Rae valla kohalik ettevõte ABB, kes lubas toetada kaasaegse elektrikilbiga.

Abikäe on ulatanud ka kohalikud elanikud. Näiteks aitas Peetri põliselanik Tiina Soans tasuta projekteerimistöödega. Selts plaanib äsja avanenud Leader meetmest taotleda rahastust abi- ja sanitaarruumi rajamiseks.

Seni tehtud suuremad tööd:

·       Välisukse  ja turvasüsteemi paigaldamine: toetas vald.

·       Uute akende paigaldamine: 2016. aasta sügisel toetas KOP, meede 2.

·       Õhksoojuspumba soetamine ja tornikupli soojustamine: 2017. aasta kevadel toetas KOP, meede 2.

·       Välimüüride puhastamine, parandamine ja ilmastikukindlaks muutmine: 2018. aasta kevadel toetas KOP, meede 2, samuti toetas Rae vald.

·       Hoone elektrisüsteemi väljavahetamine ja kaasajastamine: 2018. aasta sügisel toetas KOP, meede 2.

·       Lisaks on käe külge pannud  kohalikud elanikud. Näiteks aitas Peeetri põliselanik Tiina Soans tasuta projekteerimistöödega äsja avanenud Leader-meetmest raha taotlemiseks. Soov on saada toetust juurdeehituse teostamiseks, täpsemalt abi-ja laoruumide ning sanitaarruumi rajamiseks.