Rae Ettevõtete Liit on Rae valla tugev partner

Meil on suur rõõm teatada, et Rae Ettevõtete Liit on loonud tugeva partnerluse Rae vallaga ning kutsub Sind ühinema edendamaks kohalikku ettevõtlust. Kui Sa ei taha, et otsused Sinu eest ära tehakse, siis liitu Rae Ettevõtete Liiduga!

Liitumine annab Sulle:

1. Hääleõiguse ja esindatuse – oled osa ühisest hääleõigusest ja esindatud kohalike otsuste tegemisel, mis puudutavad Rae valla ettevõtluskeskkonda:

● teede planeerimine ja teehooldus;

● ühistranspordiliinide planeerimine;

2. Võrgustiku ja koostöövõimalused – Sul on võimalus luua kontakte teiste Rae valla ettevõtetega ja leida uusi koostööpartnereid:

● liidu ettevõtete omavaheline koostöö;

● liidu ettevõtete koostöö vallaga.

3. Mõjuvõimu ja kaasamise – Sa saad kaasa rääkida Rae valla ettevõtluskeskkonna arengus ning osaleda erinevate algatuste ja projektide elluviimises:

● arengukavade väljatöötamine;

● noorte ettevõtluse ja hariduse edendamine.

 

QR-kood 1: Loe rohkem liidust

QR-kood 2: Loe rohkem liitumisest