Rae Hooldekodu elanikud kolivad uuest aastast parematesse tingimustesse

Väljaspool kodu üldhooldusteenust pakkuvates hoolekandeasutustes osutatakse teenust inimestele, kes kõrvalabi- ja hooldusvajaduse tõttu ei ole suutelised iseseisvalt elama ning kelle toimetulekut ei ole muul viisil võimalik tagada. Suurem osa teenuse kasutajatest on ööpäevaringse hooldusvajadusega eakad. Üldhooldusteenust finantseeritakse põhiliselt inimeste endi ja/või nende ülalpidamiskohustusega pereliikmete ja/või osaliselt kohalike omavalitsuste poolt.

Selle aasta lõpuni toimetab Rae vallas väljaspool kodu pakutava üldhooldusteenuse pakkujana Rae Sotsiaalkeskus, kelle alla kuulub endine Rae Hooldekodu. 2023. aasta algusest alates ei ole Rae valla territooriumil enam väljaspool kodu üldhooldusteenuse pakkujat. Taeva alla tänased teenuselolijad ei jää. Välja on kuulutatud riigihange, mille tulemusena püüame 18-le Rae valla elanikule uue teenuseosutaja leida.

Miks otsustasime Rae Sotsiaalkeskuse all väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse pakkumise lõpetada? Tegelikkuses on murekohad juba varasemalt olemas olnud, kuid mida aeg edasi ning tingituna hinnatõusudest ja kvaliteedist, ei ole praegune hooldekodu oma olemuselt võimeline järgi jõudma tegelikule vajadusele väärikalt vanaduspõlve veetmiseks.

Hetkel on hooldekodus peamiseks probleemiks ligipääsetavus, sest toad, koridorid ja ukseavad on kitsad. Samuti on problemaatiline lamava kliendi transport teisele korrusele. Õigemini, seda ei saagi teha. Jah, majas on lift olemas, kuid seda mahub kasutama ratastoolis klient. Teisele korrusele minemiseks on ka trepp, kuid ka see on kitsas ning ümber lifti. Trepil ei ole piisavalt ruumi voodihaige transpordiks, rääkimata sellest, et see on keeruline nii töötajatele kui ka liikumisel abi vajavatele eakatele.

Voodihaigete hooldus ja aktiviseerimine – ka need võimalused tänases hooldekodus parimal moel puuduvad. Voodihaigeid ei ole võimalik dušši all pesta, nad lihtsalt ei mahu voodiga oma toast välja, nagu eelpool juba mainitud.

Enamus tubasid on mõeldud kahele inimesele (6 on kahekohalised), kuid mõned neist on nii kitsad, et seal on väga keeruline tagada privaatsust ja mahutada ära kõik inimesele vajalikud abivahendid (potitool, kõnniraam, ratastool, abilaud jmt) ja aidata inimestel neid kasutada.  Näiteks tuleb mõne kliendi pesema viimiseks tõsta enne osa mööblit ja abivahendeid koridori, et saaks kliendi voodi juurde ratastooliga ligi. Kolmekohalisi tube on kaks ja seal on samad probleemid, mis kahestes tubades. Igaüks meist sooviks mõnikord hetke üksinda olemiseks või privaatsust lähedastega suhtlemisel. Maja kitsastes tingimustes on see olematu. Õnnelikud on need üksikud kliendid, kes on saanud võimaluse olla ühekohalises toas ja neid on majas vaid neli.  

Majas puudub vaba aja sisustamiseks mugav puhkeala. Kui sa oled oma elust palju ära andnud oma pere ja ühiskonna jaoks, siis eeldad, et puhkeala on selline, kus saad mugavalt õhtul diivanil istudes teed juua ja AK uudiseid vaadata. Meil kahjuks see võimalus puudub. Istuda tuleb üliväikeses toas söögilaua taga tavalistel söögitoolidel ning sealt jälgida päevauudiseid või muud meelelahutust. Miks siis ei ole soetatud diivanit või tugitoole? Taaskord, ruumipuudus selle kõige lihtsamas võtmes.

Hooldustöötajate töötingimused ei vasta samuti nõuetele, sest lamavale haigele peaks olema hooldustoimingute tegemiseks ligipääs kahelt poolt voodit, kuid täna on see võimalik vaid ühelt poolt.

Antud hoones on teenusepakkumine toimunud juba 26 aastat ning maja vajab pidevalt remonti. Veetorud, mis eelmisel aastavahetusel ühes osas katki läksid ja veeavarii tekitasid, on amortiseerunud ning vajaks väljavahetamist kogu hoones. Fassaad vajab soojustamist, kuna talvel on osade klientide toad võrreldes maja üldise temperatuuriga palju jahedamad. Murekohti on veel – maja on amortiseerunud.

Kõigest eelnevast tulenevalt oleme veendunud, et kuigi Rae Sotsiaalkeskus annab endast kõik, et antud teenus oleks kvaliteetne ning klientidel oleks hea ja väärikas vananemine, siis tõsiasi on, et meil on muresid mitmeid, mida tänastes tingimustes ei ole võimalik muuta muud moodi, kui maja sulgeda ning teenus sisse osta teise teenusepakkuja käest. Ka täna on meil mitmeid valla elanikke, kes vabade kohtade puudumise tõttu ei ole saanud meie enda majja ja on teenusel mujal hooldekodudes üle Eesti. Küll aga tuleb maja sulgemise tõttu hetkel Rae Sotsiaalkeskuses teenust saava 18 kliendi kohad osta korraga, et nende teenuse saamine ei katkeks – tegemist on meie enda kogukonna väärikate liikmetega.

Rae Sotsiaalkeskuse juhataja on seoses sulgemisega helistanud kõikidele täna väljaspool kodu osutaval üldhooldusteenusel viibivate klientide lähedastele ja saanud palju positiivset tagasisidet meie teenuse kvaliteedile personaalse lähenemise ja heatasemelise hoolduse osas. Lähedastel on olnud palju muret, et kas ikka uues kohas on võimalik saada sama kõrge kvaliteediga teenust ja kas töötajad on sama head. Aitäh selle hoolivuse ja raske töö eest.

Oleme korralikult ette valmistanud riigihanke, kus pöörame erilist tähelepanu just nendele asjaoludele, mis meil enda poolelt jäid vajaka füüsilise keskkonna mõistes. Samuti oleme piiritlenud hanke ostmiseks piirkonnad, et sõidud ei jääks kaugemale kui 1 tunni kaugusele. Lisaks oleme kokku pannud komisjoni, kes hindab hankes osalejaid, sealjuures oleme kaasanud erapooletu partneri ka väljastpoolt valda, täpsemalt Saku vallavalitsusest.

Mis muutub aga meie elanike jaoks edaspidi? Tegelikult mitte midagi muud, kui asjaolu, et teenust ei ole võimalik saada Rae valla territooriumil ning teenuse kvaliteet on parem füüsilise keskkonna mõistes võrreldes sellega, mida me senistes tingimustes oleme saanud pakkuda. Seda eelkõige seetõttu, et eakal ei ole aega oodata, millal teenuse kvaliteet paraneb ja ta väärikalt vananeda saab. Ta vajab seda täna, nüüd ja kohe.

Kui sa tead mõnda eakat, kes vajaks väljaspool kodu üldhooldusteenust ning ei oska vastavat infot enda jaoks leida või kellel puuduvad võimalused teenuse kasutamiseks, siis tea, et nii Sinul endal kui eakal on õigus pöörduda Rae vallavalitsuse sotsiaalameti poole vastavate küsimustega. Ära pelga, me oleme olemas ja aitame leida parima lahenduse.