Rae Noortekeskuse tegevused 2021 – noored olgem valmis!

Rae valla noorsootöö on sirutamas oma selga uue aasta poole.  Noorsootöö kihab paljudest võimalustest, millest meie valla noored saavad kas otseselt või kaudselt osa. Heameel on tõdeda, et olenemata läbielatule ja väljakutsetele, mida esitas meile aasta 2020, pole noortekeskuse meeskonna ja noorsootöö vaim raugenud. Pigem käime ringi avatud silmade ja meelega, olles valmis võtma vastu uuendusi, väljakutseid ja teadmisi, mida valdkond meile pakub.

Mida oodata uuelt aastalt ja mida vanast kaasa võtta?

Rae Noortekeskus võtab eelkõige kaasa kevadel saadud kogemuse mobiilse noorsootöö näol. Siinkohal võtan õiguse tänada kõiki osapooli, kes olid meil sellel ajal toeks. Uuel aastal võtame selle valdkonna vastu avasüli ja põimime rohkem sisse oma igapäevatöösse. Meie eesmärk on, et kõik noored oleksid märgatud ja tunnetaksid, et nad on toetatud. Mobiilne noorsootöö, tänavatel noortega suhtlemine, märkamine ja sekkumine on kindlasti need, millega meie Rae Noortekeskuse meeskonnaga saame omalt poolt eeltoodut noores toetada.

Aasta 2021 toob Rae valla noortele mitmeid sündmusi ja ettevõtmisi, mis kindlasti noorele võiks huvi pakkuda. Oleme mitmeid 2020. aastal toimuma pidanud suursündmusi lükanud edasi uude aastasse. See tähendab, et töötame oma meeskonna ja vabatahtlike noortega mitmel rindel, et meiepoolne unistus – pakkuda mitmekesisemaid võimalusi noortele – ellu viia. Kokku on järgmisel aastal Rae Noortekeskusel plaanis korraldada üheksa suursündmust noortele, mis on omaette väljakutse, aga oluline samm noorte huvide toetamisel.

Näiteks Rae Noortekonverents, mida planeerime juba 6. mail 2021 Rae Kultuurimajas, sisaldab endast kahe aasta mõtteid ja ideid ning keskendub sel aastal märkamisele ja hoolimisele. Sealjuures märkame ka 2020. aastal ettevõtlikke noori, tunnustame Rae valla noorte sõpru ettevõtete näol ning kuulutame välja aasta osaluskogu. Teiseks suuremaks sündmuseks on kindlasti Rae valla noortefestival, mille ehitame üles 27. augustil 2021 vanasse Peetri parki, mis asub Peetri Lasteaed-Põhikooli vahetus läheduses. Võtame suve selle muusika ja tegevuste näol kokku, anname tõuke uuele kooliaastale ning tutvustame huvihariduse pakkujaid Rae vallas.

Aasta 2021 on sellepoolest ka eriline, et meie Rae vallal on tähtis juubel – 155 aastat on vald panustanud oma inimeste, sealhulgas noorte arengu toetamisse. Anname omalt poolt ka selleks panuse ning plaanime korraldada kaks ettevõtlikkuse ja draama- ja loovuslaagrit (üks kevadel, teine sügisel). Teemad, valdkonnad ja tegevused on peagi noortele kättesaadavad ning sügisesed laagrid olemegi pühendunud meie valla sünnipäevale. Usun, et need tegevused saavad olema meeldejäävad meile kõigile.

Üldjoones terendab uus aasta pigem äärmiselt põnevate tegevustega noorsootöös ja usun, et organisatsioonina on Rae Noortekeskusel veel, kuhu edasi pürgida. Rae Noortekeskus on esindatud Rae vallas nii Peetris, Järvekülas, Lagedil, Jüris kui ka Vaidas ning sellepoolest saame öelda, et ka järgmisel aastal jõuame oma sündmustega kõikidesse valla piirkondadesse. Muidugi on ka selles osas kasvada ja laieneda, aga anname endast kõik, et noorte hääl kajaks valla igasse nurka.

Meie tegevustel tasub silma peal hoida Rae Noortekeskuse kodulehel ja sotsiaalmeedias (Facebookis, Instagramis). Noortekeskuste ruume tasub külastada juba nende igakuiste tegevuste pärast (vaata lähemad Rae Noortekeskuse Facebooki lehelt).

Fotol: Rae Noortekeskuse meeskond. Foto autor Ott Kattel.