Rae noortevolikogu valimiste võitja lubab seista kõigi noorte huvide eest

Esimestel Rae valla noortevolikogu valimistel osales kaheksa inimest, võitjaks osutus kaheksa häält kogunud Fredrik Tihhonov.

Jüri Gümnaasiumi 11. klassi õpilase sõnul teenis ta valijate usalduse sellega, et aktiivse õpilasena on ta varasemalt noorte huvide eest seisnud.

17-aastane Tihhonov lööb kaasa Eesti NATO Ühingus ning koostöös MTÜ Mondoga korraldab Eesti koolides ÜRO simulatsioone. „Ettevõtliku inimesena olen aastaid kogukondlikus elus kaasa löönud ja soovin siinsete noorte jaoks midagi ära teha. Tahan seista selle eest, et valla elusse oleksid kaasatud noored kõigist Rae valla piirkondadest,“ lubab Tihhonov, kes oli eelmisel aastal kooli õpilasesinduse president ja kuulub Jüri Gümnaasiumi UNESCO ühendkoolide töögruppi.

Ühe häälega jäi Tihhonovist maha Johannes Tiitus, kelle üheks prioriteediks on meelelahutus. „Kino, teater ja peod on valdavalt Tallinnas. Olukord peab muutuma,“ märgib tunamullu Jüri Gümnaasiumi lõpetanud ja nüüd Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainoris turundust õppiv Tiitus.

Noortevolikogu, mille ülesanne on olla nõuandvaks organiks nn päris volikogule, valimistel andis interneti kaudu hääle 34 inimest. Lisaks Tihhonovile ja Tiitusele kogusid toetust Gerli Veeleid ja Grethe Aikevitšius (5), Risto Tõldsep (4), Georg Sikka (3) ning Marion Maasar (2).

Rae valla noorsootöö spetsialisti Kädi Kuhlapi hinnangul võib kandidaatide hulgaga esimese korra kohta rahule jääda. „Olles teadlik sellest, et noored küll tahavad erinevates eluvaldkondades kaasa rääkida, kuid kui selleks tuleb ise midagi konkreetselt ette võtta, siis tihtilugu nende aktiivsus langeb ning on märgata passiivsust. Seega olin valmis ka selleks, et kandideerida otsustab vaid kuni kolm noort,“ arutleb Kuhlap.

Kampaania võinuks olla löövam

Küll oleksid kandideerijad võinud Kuhlapi sõnul teha aktiivsemat kampaaniat ja enda seisukohti rohkem tutvustada. „Kandidaadid võinuks heas mõttes ära kasutada oma sõpru-tuttavaid, kooli- ja treeningkaaslasi ning perekonda. Nende endi kätes oli päris suur jõud, aga kahjuks nad ei kasutanud seda väga ära. Küll aga olid valimisplakatid lühikesed ja löövad ning minu meelest üsna õnnestunud,“ lisab Kuhlap. „Hääletamisprotsessi alguses olin mures, et kas me üldse hääletajaid saame, sest süsteemis esines tõrkeid, mille peale ei osanud isegi keskkonna arendaja testimisprotsessis tulla. Kuid kokkuvõttes võib 34 hääletajaga rahule jääda – keskmiselt tuli 4,25 häält ühe kandidaadi kohta.“

Noortevolikogu esimeest polnud Rae Sõnumite trükki mineku ajaks veel valitud.

Andres Kalvik

 

Foto: erakogu

Fredrik Tihhonov