Rae Sõnumite kaitseks Hr. Uukkivile

Tere!

25., 26. ja 27. septembril toimusid Lagedi, Jüri ja Vaida raamatukogudes üritused, kus esitleti minu jaoks väga ootamatu nimega raamatut “Aruanne. Lood, mida Rae Sõnumitest ei leia”.

Mind paneb Teie raamatu pealkirja lugedes muretsema, et kas need lood, mida Te oma koduleheküljel või raamatus avaldate, peaksid üldse ilmuma lehes Rae Sõnumid?  

Kohe alustuseks pean tunnistama, et toimetajana pole ma Teie enda initsiatiivil kirjutatud artikleid saanud, v.a 2014. a  aprillis, kui kirjutasite Lionsite mälestuspingi rajamise rahastusest Sven-Allan Sagrisele. Artikkel ilmus.

Mäletan, kui saatsite mulle tänavu augustis kirja, et soovite samadel alustel artikli jaoks ruumi broneerida nagu tegi seda vallavolikogu esimees Agu Laius. Toimetajana ei ole ma ometi pidanud õigeks garanteerida ruumi artiklite jaoks, mida pole veel isegi olemas. Minu teada ei tee seda ükski väljaanne. Kui ma vastasin Teile ja viitasin lugude väljaandmise kriteeriumitele, tegite meelevaldse järelduse, et lugu ei avaldata ja hakkasite väljaannet halvustama ja nimetasite seda „mõne eneseimetleja isiklikuks väljaandeks“.

Mul tekkis sellega seoses sügavam huvi, milline oli Teieaegsete Rae Sõnumite nägu? Paljud Rae valla uued elanikud ehk ei tea, et olete ka ise olnud aastatel 2004 – 2009 vallavanem ja võtmetegelane Rae Sõnumite loomisel. Analüüsisin vanu numbreid ja võin öelda, et üldine tonaalsus on rõõmus. Tooni andsid positiivsed lood saavutustest ja toimunud üritustest. Väga paljude lugude autor olete Teie ise, välisautoritest saavad sõna enamjaolt allasutuste juhid/töötajad või Teie enda mõttekaaslased.

Aastal 2007 oli Rae Sõnumite tonaalsus eriti särtsakas, sest kandideerisite siis riigikogusse ja andsite Rae valla ametliku väljaande sisuküljel pikas artiklis teada, et kandideerite nr 246 all ja võitlete sõnapidaja mehena Rae valla elanike huvide eest (2007. a nr 2, lk 6). Ühtlasi võis sel aastal Teid leida Rae Sõnumite esikaanelt tervelt 4 korda!

Jätkates samal teemal - analüüsisin Teie valitsemisajal välja antud Rae Sõnumeid ja võin kinnitada järgmist: kui praegune vallavanem ja “eneseimetleja” Mart Võrklaev on oma valitsemisajal olnud esikaanel viie aasta jooksul 2 korda, siis Teie oma viis aastat kestnud valitsemisaja jooksul ehtisite esikaant tervelt 16 korda! Teie pilte võib leida pea igast numbrist, kusjuures aasta 2006. numbris 9. leidub Teie fotosid tervelt 7 tükki!

Tulles praeguste Rae Sõnumite juurde, saan väljaande tunnustuseks öelda, et lehe laienenud autorite ja teemade ring on lisanud lehele oluliselt kogukonna häält. Minu töötamise perioodil on Rae Sõnumite lood meie inimestest olnud ka Delfi Eesti Elu top lugude hulgas. Positiivne areng on kindlasti see, et käesolevast aastast on väljaandel omanimeline internetiportaal, kuhu jõuab suur osa värskeid uudiseid juba enne trükiväljaande ilmumist.

Kui nüüd vastata kirja alguses esitatud küsimusele, et kas Teie kodulehekülje või raamatu lood peaksid ilmuma kaasaegses lehes Rae Sõnumid, siis Teie oma initsiatiivil valminud artiklid võiksid ilmuda küll Rae Sõnumite kogukonnaelu rubriigis, kui need ületaksid lugejahuvi, talletaks meie kultuurilugu või aitaksid kuidagi kaasa kogukonna identiteedi kasvule. Rae Sõnumid on Rae valla eelarvelistest vahenditest väljaantav kogukonnaleht, mis kõneleb kohalikel teemadel ja millel on omad väljaandmise kriteeriumid, nagu teistelgi trüki- või internetiväljaannetel.

Lõpetuseks pean tõdema, et Teie vallavanemaks olemise perioodi jooksul otsustas oma ametikohalt lahkuda Rae Sõnumite toimetaja (2007). See fakt ei vääriks tähelepanu, kui seesama inimene, Teie endine töötaja, poleks asutanud kohe uut ja sõltumatut staatust püüelnud ajalehte “Rae valla ajaleht”. Paraku lakkas selle väljaande ilmumine ja suures osas Teie enda vastutöötamise tõttu. Sellisele arvamusele jõudsin Rae Sõnumite 2007. aasta numbreid sirvides, kus Te võtate mitme numbri sees Rae valla ajalehe suhtes väga kriitilisele positsiooni ja seate tugevalt küsimuse alla selle objektiivsuse ja kompetentsuse.

Teie tunnustuseks peab kindlasti ütlema, et valla elu demokraatlikke väärtusi kandvas tervikpildis on Teil olnud opositsioonipoliitikuna oluline roll. Loodan, et volikogu liikmena olete teinud tööd oma parema äratundmise järgi ja usun Teisse kui võimekasse poliitikusse, aga ma kindlasti jään taunima alusetut Rae Sõnumite ründamist.

Signe Heiberg

Rae Sõnumite toimetaja