Rae Valla Alevike- ja Külavanemate Seltsi koolitus- ja kogemusreis Jõgevamaal

Rae Valla Alevike- ja Külavanemate Selts käis oktoobrikuu lõpus kahepäevasel koolitus- ja kogemusreisil Jõgevamaal. Külastasime ja kuulasime külade lugusid Arukatest küladest. Saime tuttvakas Kääpa, Kuremaa ja Kamari küladega.

Arukate külade arenguprogramm on siseriiklik LEADER koostööprojekt, mille eesmärk on pakkuda tuge ja koolitustegevusi programmis osalevatele küladele oma piirkonna aruka küla strateegia loomiseks ja innovaatiliste piloottegevuste rakendamiseks. Arukas küla teab oma tugevusi ja vajadusi ning kogukonna liikmete koostöös lükkab käima just need tegevused ja teenused, millest enim puudust tuntakse.

Esimesel päeval külastasime ka Kalevipoja muuseumit ja Palamuse alevikku. Kalevipoja muuseum renoveeriti ja sai värskema ilme 2020. aastaks. Külastajatel oli võimalik Kalevipoja lugudest ka ise osa saada. Saime kogeda eepose kõige olulisemaid sündmusi – kuningliku mõõga lugu, põrgu väravates toimunu või teekond maailma otsa. Lennuki pardalt vaadatud Kalevipoja film andis kõigile meeleoluka ülevaate meie rahvuseeposest.

Palamuse muuseumis tutvustati meile Eesti kihelkonnakoolide ajalugu. Muuseumis uuritakse, kogutakse ja säilitatakse koolielu alates 17. sajandist kuni Eesti iseseisvumiseni. Peamajas andis giid ülevaate Oskar Lutsu lapsepõlvest ja kooliajast. Koolimajas saime istuda koolipinki, nägime köstri tegemisi ja kiikasime köstriemanda kuningriiki ehk kööki ja piilusime isegi nende magamistuppa.

Väljasõidu teisel hommikul toimus koolitus „Kogukonnapsühholoogia". Koolituspäeva eesmärgiks oli  suurendada kogukonna liidrite suutlikkust juhtida kogukonnas teadlikult grupiprotsesse koostöö suunas, tõhustada kogukonnas kaasatust ja tagada kogukonna tegevuste jätkusuutlikkust.

Otsisime vastuseid küsimustele: Mis paneb kogukonnaliiget ühiste tegevustega kaasa tulema või neist eemale hoidma? Mida saab teha kogukonna liitmiseks ning koostööni jõudmiseks? Miks muutustele ikka vastu pannakse ja mida on kasulik teada konfliktide juhtimisest? Kuidas juhina hoida end läbipõlemise eest?

Oli töine ja asjalik väljasõit. Meie juhatus ning alevike ja külade vanemad said palju väärt mõtteid ja motivatsiooni edasi toimetamiseks.