Rae valla ATH laste vanemate tugirühma kokkusaamised

  • rae sõnumid
  • 15.01.2018
  • ath

Rae valla Aktiivsus- ja tähelepanuhäire sümptomite/ diagnoosiga (ATH) laste vanemate tugirühm alustab taas aastal 2018.

Kokkusaamised toimuvad järgmisetel kuupäevadel algusega kell 17:30

24.01
Aktiivsus-ja tähelepanuhäirest tingitud käitumine,mis põhjustab arusaamatusi ja konflikte. Kuidas last toetada ja lapsevanemana hakkama saada?
21.02
Lapsevanema ATH diagnoosiga kurssi viimine (koolitused/lugemisvara).
21.03
ATH laps haridusasutuses (lasteaed/kool).
18.04
ATH laps ja toitumine.
23.05
ATH lapse perekond, suhtlusringkond ja lähedased sõbrad.
19.09
ATH lapse päevakava (argipäevarutiin ärkamisest magaminekuni)
17.10
Lasteaiaealine ATH laps.
21.11
Kooliealine ATH laps. Õppimine kodus ja koolis.
12.12
ATH laps ja tähtpäevad (pühad/tähtpäevad/sünnipäevad).

ATH tugirühma juht Kristi Leinamäe kristi.leinamae@gmail.com    

Kellele ja milleks seda loengut on vaja?

Sirje Grossmann - Loot: Kool on valitud, suvi lõppenud ja nüüd see oodatud, pisut ka kardetud 1. september käes Lapsevanemad, kes oma esiklast esimest korda kooliteele saadavad on kõik pisut erutatud – et kuidas lapsel minema hakkab?

Kas saab hakkama klassikaaslastega? Kas ta ikka sõbra leiab? Kas tuleb toime koolirütmiga? Kas õpetajaga saab oma muredest rääkida? Kuidas nüüd kodune elu muutub?

Aktiivsus- ja tähelepanuhäire  sümptomite/ diagnoosiga (ATH)  lapse vanemad on pisut rohkem erutatud, sest üht-teist lapse ootamatutest reaktsioonidest, ning sellest põhjustatud arusaamatustest on lasteaiast vanemate kõrvu jõudnud. Kool, vähemasti põhikool, on inimese kohustuslik elu osa  ning  sobilik kool ja mõistev-toetav klassijuhataja on lapse koolirõõmu alus.

Emad-isad, kes oma ATH lapse arengut ja teiste lastega suhtlemist kogu aeg jälginud ja toetanud, on teinud ka kooliminekuks korralikke ettevalmistusi. Kohanemine kooliga võtab aega rohkem kui me mõnikord kannatada jõuame, aga eks järsult tõusnud nõudmised lapsele –  pingis püsimine, vastamine siis kui selleks luba antakse,  palju võõraid lapsi ja erinevaid käitumisviise, keskendumine olulisele – on ATH lapsele aeganõudvam kui teistele lastele.

Kooliminek annab lapsevanemale võimaluse oma kodust elu teisiti sättida, sest laps on koolilaps, seega juba päris suur, et koos temaga läbi arutades, talle ka koduseid kohustusi panna, nagu  nõude loputamine, kummikute pesemine, isal-emal köögis abiks olemine. Ja mitte ainult abitöid! Väike vastutus tõstab ATH lapse usku endasse ja see on tähtis. Ühesõnaga päevakava tuleks ATH koolilapsele suuresti kasuks – kellaaeg, mil õhtul peab voodis olema, on oluline.  Rahulik hommik  ja rõõmus meeleolu enne kooli algust,  on tagatiseks, et koolis hästi sujuks. Tunnustus uute oskuste omandamisel, on igale lapsele oluline, eriti aga ATH lapsele, kel rahmeldamise ja tähelepanematuse tõttu kiiduväärt tegusid on vähem ette näidata.

S. Grossmann- Looti tekst RS 2014 septembrinumbrist