Rae valla fotokonkursil tegid ilma loomafotod

Kõige enam pääses žürii poolt koondhindena paremate hulka loomade fotosid. Looduse kategoorias hinnati esimese koha vääriliseks Aarne Vesi jäädvustust rebasest ja teisele kohale jõudis Kaido Siigi fotokaamera ette jäänud põdravasikas, mis osutus Facebookis kõige enam meeldimisi kogunud fotoks.

Loomade fotod saavutasid kõrgemaid kohti ka vaba teema kategoorias. Ott Katteli fotod kitsest ja kassist jõudsid mõlemad  vaba teema esikolmikusse. “ Konkursile esitatud fotode hulgas on äratuntav looduse poolt pakutavate erilisemate hetkede märkamine ja jäädvustamine,” kõneles töid hinnanud žüriiliige Elvo Jakobson, kelle arvates on foto emotsioon olulisem kui meisterlik tehniline vormistus.

Jakobson leidis, et mitmed fotod oleksid võinud saavutada konkurentsis parema positsiooni ja jõudnud laiema vaatajaskonnani, kui autor oleks kategooriavalikule suuremat tähelepanu pööranud. “ Kuid olulisemaks pean fotode esitamist ennast ja soovi ümbritsevat märgata,” kõneles Jakobson.

Kultuurispetsialist Kristi Aru teatel esitati Rae valla 2016. aasta fotokonkursile kokku 157 fotot ja seda 4 kategooriasse, milleks olid loodus, inimene, Rae vald ja vaba teema. Paremate tööde autoreid tunnustati vabariigi aastapäeva tähistamise üritusel Rae kultuurikeskuses 24.veebruaril.

Žüriisse kuulusid fotograafid Gunnar Lilles, Ilona Leppik, Elvo Jakobson ning vallavalitsuse esindajana Martin Minn, kelle hobiks on samuti fotograafia.

RS

Kategooria Rae vald

I-II koht Ethel Madalik foto “Lehmja tammik”

I-II koht Kadri Kruus foto “ Külamehed Kurna pargis”

III koht Annabel Joakit foto “Lehmja tammik õõnes puu”

Kategooria Vaba teema

I koht Ott Kattel foto kitsest

II koht Ott Kattel  foto kassist

III koht Aarne Vesi foto “Ajamuster”

Kategooria Loodus

I koht Aarne Vesi foto “Sina ka siin”

II koht Kaido Siig foto  “Põdravasikas” (rahva lemmik Fb-s)

Kategooria Inimene

I koht Iris Laanearu must- valge foto tüdrukust

II koht Kaido Parv - naine vaatab kaamerasse 

III koht Kaido Parv must-valge foto stseen tüdruk starti vaatamas

 

Auhinnatud fotod vabas järjekorras

“Põdravasikas”, autor Kaido Siig. Kategooria loodus II koht

Foto kitsest, autor Ott Kattel. Kategooria vaba teema I koht

Foto kassist, autor Ott Kattel. Kategooria vaba teema II koht

“Sina ka siin”, autor Aarne Vesi. Kategooria loodus I koht

Naine vaatab kaamerasse, autor Kaido Parv. Kategooria inimene II koht

Tüdruk starti vaatamas, autor Kaido Parv. Kategooria inimene III koht

“Lehmja tammik”, autor Ethel Madalik. Kategooria Rae vald I- II koht

“Lehmja tammik õõnes puu”, autor Annabel Joakit. Kategooria Rae vald I- II koht

“ Külamehed Kurna pargis”, autor Kadri Kruus. Kategooria Rae vald III koht

 “Ajamuster”, autor Aarne Vesi. Kategooria vaba teema III koht

Must- valge foto tüdrukust, autor Iris Laanearu. Kategooria inimene I koht.