Rae valla küladepäev toimub 31. juulil Patikal

Eva Jaansonit intervjueeris Sandra Krusel

Juba 18. korda toimuv Rae valla küladepäev leiab aset selle aasta 31. juulil Patika külas.

Eelmisel aastal korraldas Rae valla küladepäeva Karla küla. Alevike ja külade vahelised võistlused võitis Patika küla ja sai seega au korraldada järgmine küladepäev. Selle aasta plaanidest annab ülevaate Patika külavanem Eva Jaanson.

Oled küladepäeval ise osalenud juba aastaid. Kuidas toodi võit eelmisel aastal Patika külla?

Jah, olen ikka uudistamas käinud, eelmisel suvel osalesin esimest korda külavanemana. Küladevahelise võistluse jaoks olid siis ülesanded ette valmistanud Naiskodukaitse, Kaitseliidu, politsei ning Rae Tuletõrje- ja Päästeseltsi esindajad. See oli tore lahendus, ülesanded olid korraga põnevad ja harivad. Võtsime osalemist hästi rahulikult, sest Patika küla on 2014. aastal juba korra küladepäeva korraldanud. Kuid kuidagi sattus nii, et olime stabiilselt head ja nõnda tuli võit üllatuslikult jälle Patikale.

Kas küladepäev on ainult küladevaheline spordivõistlus või on oodatud ka teised vallaelanikud?

Ootame Patikale Kure koplisse ikka kõiki Rae valla huvilisi. Tahamegi teha nii, et võistlused on mõeldud kõigile soovijatele. Võib, aga ei pea osalema just küla võistkonnana. Küll aga saab teenitud võidupunktid oma külale anda. Lisaks teatevõistlustele pakume individuaalseid võistlusalasid.

Loomulikult ei võrdu küladepäev spordipäevaga. Planeerime mitmesuguseid tegevusi igale vanusele ja vahvaid esinejaid. Näiteks on külla tulemas Aleksei Turovski ja õhtul toimub suur simman Kukerpillidega! Mälumängu küsimused esitab seekord Ivo Linna. Traditsiooniliselt pakume tasuta külasuppi ja Patika varasem kauaaegne külavanem Margus Vain avab pannkoogikohviku. On teatrit, on meisterdamist, on suur batuut ja uhke lõke. Aga jäägu ka üllatusi.

Plaanime ka heategevuslikku laata ja oksjonit, mille tuludega toetame Patika vana koolimaja ehk endise Kautjala vallakooli/algkooli korrastamist. Soovime paari aasta jooksul avada oma majapooles seltsimaja ja pakkuda nii Patika ja Kautjala kui ka lähinaabruse külade elanikele võimalust aasta ringi kodulähedastes ruumides tegutseda. Oksjoni peaobjektiks saab toekas pink, mille on lubanud valmis meisterdada teenekas puidutööartell „Elgula & Tannebaum“. Siinkohal täname Rae vallavalitsust, kes on omapoolse investeeringutoetusega ka koolimaja kordategemisele õla alla pannud. Aitäh!

On teada, et esimesed võistlused toimuvad juba enne 31. juulit. Mida on täpselt oodata?

Just, oleme eelvõistlusena planeerinud külavanemate (või nende esindajate) mõõduvõtmist heinaniitmises! See toimub juunikuus Kure platsil. Samuti kutsume külasid üles panema käima oma koduõlle ankrud! Küladepäeval degusteerime ja võidumärjukesed toovad jällegi oma küladele punkte. Järjepidevuse märgiks palume ühe koduülesandena taas kaasa tuua „roheline küpsetis“.

Plaanid on paigas, kuid hetkel on ürituste korraldamine keelatud. Kuidas saab infot ürituse toimumise ja ajakava kohta?

Kindlasti Rae Sõnumitest. Suvekuudel tasub jälgida Rae valla ja Kautjala-Patika külaseltsi veebilehti ja Facebooki kanaleid, samuti oma küla või alevi infotahvleid. Alati võite pöörduda oma külavanema poole. Tehkegi seda kindlasti – leppige kokku, kes millega kaasa saab aidata nii enne kui kohapeal.

Praegune olukord annab lootust, et 31. juulil ON võimalik küladepäeva pidada. Kui mitte, siis peame ürituse lihtsalt järgmisesse aastasse edasi lükkama. Püsigem terved ning ootame toredat suve!

Fotol: Küladepäeva korraldustiimi esindus Patika vana koolimaja õuel (pidulikes kummikutes kevadist tuult trotsimas). Autor: Mirjam Mustonen