Rae vallavalitsus kuulutab heakorrataseme tõstmiseks ning kodukaunistamise väärtustamiseks välja heakorrakonkursi Kaunis Kodu.

Kandidaate võib konkursile esitada iga vallakodanik, teatades sellest kirjalikult, e-postile ege.kibuspuu@rae.ee või suuliselt (tel 605 6781, 5551 1750) Rae vallavalitsusse. Eelnevalt on siiski sobilik osalemist arutada ka konkursile esitatud objekti omanikuga. Kandidaatide esitamisel ootame aktiivsust eriti külavanematelt.

Kandidaatide konkursile esitamise viimane tähtaeg on 05. juuli 2021.

Hindamine toimub kategooriatena:

• individuaalelamud

• ettevõtted, asutused

• kortermajad

Hindamiskriteeriumid on:

• objekti välishooldus, sobivus maastikku

• haljastus (lilled, hekid, puud jne)

• dekoratiivelemendid (sepised, skulptuurid, välikaminad, kiviaiad jne)

• üldmulje

Esimest korda antakse käesoleval aastal välja eriauhind heakorrastatud ja omanäolisele külaplatsile.

Konkursi tulemused teeb kindlaks vallavalitsuse moodustatud komisjon, kes teeb osalevate objektide ülevaatuse augustikuus ning seejärel esitab võitjad Rae vallavalitsusele kinnitamiseks. Kandidaate esitades tuleb arvestada, et eelneval viiel aastal valla konkursil esikoha saanud objekte kandidaatideks seada ei saa.

Kolme esimest igas kategoorias autasustatakse tänukirja, mälestuseseme ja kinkekaartidega. Esimese koha saajatele on välja pandud 400-eurone auhind, 200-eurone auhind ootab teise koha omanikke ning 100-eurone auhind on ootamas kolmanda koha omanikke.

Ootame rohket osavõttu!