RAEEL räägib kaasa arengukava kaasajastamises ja loob töörühmad ettevõtluskeskkonna parendamiseks

Rae valla aastateks 2021–2030 kinnitatud arengukava läbib uuenduskuuri. 31. mail kogunesid Rae Ettevõtete Liidu (RAEEL) esindajad ja vallavalitsuse esindajad, et käsitleda ettevõtluskeskkonna arengut soodustavaid täiendusi. Esmakordselt saab arengukavas olema selgelt välja toodud ettevõtluskeskkonna tähtsus ja selle jätkusuutlik areng.

11. juunil toimus RAEEL-i ja Rae Vallavalitsuse korraline ümarlaud, kus osalesid vallavanem, abivallavanemad, ametnikud ja RAEELi juhatuse liikmed.  Kohtumine pakkus võimalust vahetada ideid, arutada praeguseid väljakutseid ja leida ühiselt lahendusi, mis aitavad kaasa Rae valla jätkusuutlikule arengule ja kohalike ettevõtete heaolule.

Ümarlaual lepiti kokku edasised tegevused ning loodi RAEEL-i ja Rae Vallavalitsuse vahelised töörühmad järgmises valdkondades:

- transport, liikuvus, teehoole;

- planeeringud, arengukava;

- noorte haridus ja ettevõtlus.

Koostöö tulemusena pööratakse rohkem tähelepanu ühistranspordile ja liikuvusele ning valla ettevõtete suuremale kaasamisele otsuste tegemisel. Noorte ettevõtluse alaste teadmiste parendamise raames toimub juba käesoleval sügisel mitmeid põnevaid koostööprojekte. RAEEL-i eestvedamisel alustab Rae Gümnaasiumis ettevõtlusalane valikkursus.

Rae Ettevõtete Liit ootab oma ridadesse tegusaid Rae valla ettevõtteid, mis soovivad nendel ja ka muudel teemadel kaasa rääkida.

Liitumiseks vaata www.raeel.ee või kirjuta relika@raeel.ee.