SAA OSA VIIE MEELE METSASEIKLUSEST!

Lilleoru Põhikooli õpilased kutsuvad septembri teisest nädalast kõiki loodushuvilisi seiklejaid tutvuma põneva ja õpetliku õuessõppe programmiga „Viie meele metsaseiklus“.

Metsaseikluse eesmärgiks on pakkuda rändajale võimalust kogeda iseennast läbi looduse, kasutades selleks oma viit meelt ja koguda tarkusi värskes õhus. Seiklus on mõeldud algklassiõpilastele loodusõppeprogrammina, et teha üks põnev õuesõppepäev või väljasõit klassiga, sünnipäev sõpradega või suur peresündmus.

Metsaseikluse projekt sai alguse juba esimesel Lilleoru kooli õppeaastal, kui õpilased asutasid koolimaja kõrvale metsa oma mängupaiga. Paiga uhkuseks oli sügisel koos isadega ehitatud kolmekorruseline onn, mis valmis selliselt, et õpilased saaksid seda ise edasi täiendada. Võis märgata, et koolipäeva mänguaeg möödus õpilastel just üheskoos onni ehitades, tööd tehti ikka päris tööriistadega ja tööjaotus kujunes õpilase tugevatest külgedest lähtudes. Näiteks puitu saagis füüsiliselt tugevam, tööd planeeris hea liider ja ka valvur seisis kindlalt lävepakul. Sellist mänguaega võib teisiti nimetada ka õuesõppeks: onni ehitamisel tuli rakendada matemaatilisi oskusi, tööriista kasutamise võtteid ja meeskonnatöö põhialuseid.

Kui minna praegu seda onni vaatama, siis võib näha erineva mustri ja värviga siseseinu –  mõnikord tähendas kompromiss ikkagi igaühe oma tahte järgimist. 

Õpetajad mõistsid, et sellised entusiastlikud ehitajad saavad kindlasti hästi hakkama ka mahukama kujundamise ja planeerimisega ning neile võiks anda võimaluse luua ise oma unistuste mets. Kõigepealt tuli välja selgitada, millest õpilased unistavad. Selleks korraldas üks lapsevanem õpilastele ideekorje kohtumise, arutlusele tuli palju erineva sisu ja eesmärgiga ideid, mille ühtseks märksõnaks sai – metsaseiklus.

Projekti esimeses etapis otsustati ehitada seiklusrada. Kuna juhtumisi on üks Lilleoru MTÜ liige seiklusraja ehitusspetsialist, andis see hea hoo ideest teostuseni.

Raja ehitust toetasid nii majanduslikult kui ka tööga õpilaste pered ja Lilleoru MTÜ liikmed. Sageli kostus soojadel suvepäevadel metsa äärest vabatahtlike hoolsat töösahinat, tänu vabatahtlikele sai ehitus ka üldse võimalikuks. 

Lilleoru Põhikooli teise õppeaasta esimesel päeval oli õpilaste rõõm suur: just oli valmis saanud seiklusrada, millest kujunes uus laste lemmikkoht. Seiklusrajal liikumine arendab õpilase kehalist võimekust, nõuab tähelepanu hoidmist ja pakub hulga põnevust: iga hetk rajal on uus ja võimalikust hirmust saab julgus.

Julgelt mindi edasi ka sel õppeaastal, kooliga liitus 10 uut õpilast, üks õpetaja ja õppeprogrammi võeti Gunter Pauli õpetlikud lood. Eelmisel suvel osalesid õpetajad Lilleoru õppekeskuses toimunud sinise majanduse haridusprogrammi koolitusel, mille keskmes oli just Gunter Pauli lastele kirjutatud lood. Gunter Paul on kirjutanud ligi 300 lastelugu, mille eesmärgiks on äratada lastes huvi ümbritseva vastu, panna märkama, küsima ja seostama, lood arendavad loovust ning ettevõtlikkust. Integreeritud õpe hõlmab viit erinevat oskuste komplekti ehk intelligentsust: akadeemiline teadmine, emotsionaalne intelligentsus, kunstiline väljendus, öko-kirjaoskus ja ellurakendamise võimekus. Tänaseks on Lilleoru kooli õpilastele hästi teada lugu „Kõige tugevam puu“, milles kirjeldatakse, kuidas ja miks on osa puid tugevamad kui teised. Lugu avaneb järk-järgult, et kuulaja märkaks looduse tihedat omavahelist seotust: ühe näitaja muutumine muudab teist.
„Viie meele metsaseikluses” tuleb osalejatel üheskoos kaardi abil orienteeruda ning rajale peidetud „Kõige tugevama puu” loo osad kokku koguda ja ühtseks tervikuks siduda.

Loo osad asuvad erinevates rajapunktides, kuhu jõudes ootavad seiklejaid ülesanded, mille lahendamiseks tuleb kasutada oma viit meelt (nägemine, haistmine, kuulmine, kompamine ja maitsmine).

Loodusõppeprogramm õpetab veel looduses käitumist, keskkonna hoidmist, taimetarkust, eristamist, enese tunnetamist, mõõtmist, teksti mõistmist ja turvalisel viisil lõkke tegemist.

Selliselt on kujunenud läbi kahe õppeaasta kestnud projekt, mille algatajateks olid õpilased ja  edasiviijateks pered koos lastega. Metsaseikluse programmi hakkavad juhendama pärastlõunasel õuesõppe ajal või reedesel projektipäeval Lilleoru Põhikooli õpilased, kes on ise sellel rajal kõige pädevamad, ning toeks on nende õpetaja.

On selge, et metsaseikluse projekt on innustanud Lilleoru kooli õpilasi teisigi projekte välja mõtlema ja neid teoks tegema, samuti on see andnud mitmekesist õpetust, mida alates septembrist saavad kogema tulla kõik loodushuvilised.

Lilleoru Põhikool võtab sügisel vastu ka uusi 1.–4. klasside õpilasi, kool on järk-järgult kasvamas 6-klassiliseks. Kooli kogukonna unistus on olla maailmamuutjate kasvulava, mis  algab õpilase eneseteadlikkusest. Eneseteadlik inimene oskab säilitada arukust, olla taiplik ja rahulolev, et luua potentsiaal olemaks edukas ükskõik millises ettevõtmises.  

Lisaks riiklikule õppekavale õpetatakse siin praktiliste harjutuste ja mänguliste tegevuste kaudu märkama enda sisemisi protsesse, sealhulgas emotsioone, mõtteid ja teadvustamist. Samuti õpetatakse neid protsesse vajadusel korrastama ja juhtima, et laste omavahelised suhted ja koostöö sujuksid paremini.

Rohkem informatsiooni programmi „Viie meele metsaseiklus“ ja Lilleoru Põhikooliga liitumise kohta leiab kooli kodulehelt https://pohikool.lilleoru.ee

Kontakt: Marika  Ivandi, marika@lilleoru.ee, tel 512 4183.

Kooli igapäevaseid tegemisi saab jälgida Facebooki lehel Lilleoru Põhikool.

Fotod erakogu.