Suvelugemisest Jüri raamatukogus

Sel suvel toimus 1. juunist 31. augustini Jüri raamatukogus esmakordselt „Suvelugemine“. Lugemismängus osalemiseks tuli raamatukogust saadud voldikusse kirjutada laenatud raamatute kohta väike kokkuvõte ning iga loetud raamatu kohta sai lugeja sinna kleepsu. Ühte voldikusse mahtus kuue raamatu kokkuvõte ning see oli ka eeldus võistlusest osavõtuks. Septembri alguseks tagastati raamatukokku 28 lapse poolt 45 voldikut.

Osalejate hulgas oli 12 poissi ja 16 tüdrukut. Rohkem oli osalejaid 5.c, 2.c, 4.c ja 4.d klassist. Kõige aktiivsemad lugejad olid Christofer Ader, kes tagastas lausa 6 voldikut, ning Valter Salong ja Mariann Kalinina, kes täitsid 5 voldikut. Lastele tundusid enim huvi pakkuvad M. Widmarki, D. Walliamsi, T. Parvela raamatud. Mitmele raamatule tekkis järjekord ning paljud neist said ka laste uuteks lemmikuteks.

11. septembril toimus osalejatele lõpuüritus. Kirjanik ja luuletaja Ülle Kütsen tutvustas lastele oma uut raamatut „Evert, Elina ja naabermaja pätid“ ning viis läbi põneva viktoriini detektiivitööst. Lisaks said lapsed võlurimütsist välja tõmmata luulelipikuid ja nendel olevat teksti ette lugeda. Kõik olid väga tublid ja ilmekad esinejad.

Suvelugemisest osavõtjad said kingiks tänukirja ja erinevaid meeneid. Lisaks loositi välja ka mõned üllatusauhinnad.

Usume, et selline üritus tekitab lastes huvi raamatute vastu, aitab leida uusi lemmikuid ja jututeemasid. Laste suur huvi annab innustust ka edaspidi selliseid mänge ja üritusi korraldada. Peetri raamatukogus on suvelugemine toimunud juba kolm aastat.

Foto: Jüri raamatukogu