Kes on Rae valla vapraimad laululapsed?

Aprillis hakkame taas valima Rae valla laululast. Valla  kõige tublimad laululapsed on oodatud Rae Kultuurikeskusesse Rae valla laululapse võistlusele.

Võisteldakse kuues erinevas vanuserühmas: 3–4-aastased; 5–6-aastased; 7–9-aastased; 10–12-aastased; 13–15-aastased ja 16–18-aastased (19, kui õpib üldhariduskoolis). Arvesse läheb laulja vanus seisuga 05.05.2022.

Igast vanuserühmast valitakse välja parimad, kes esindavad Rae valda Harjumaa laululapse võistlusel 7. mail Aruküla rahvamajas.

„Rae valla laululapse“ võistlusel saavad osaleda kõik lapsed, kelle elukohaks on Eesti rahvastikuregistris registreeritud Rae vald. Rae valla lasteaedades ja koolides toimuvad eelvoorud, mille tulemusena selguvad „Rae valla laululapsel“ osalejate nimekirjad.

Lapsed, kes ei õpi Rae valla haridusasutustes, kuid on Rae valla elanikud ja soovivad valla lauluvõistlusest osa võtta, peavad ette laulma eelvoorus Jüri Gümnaasiumis ning otsuse edasipääsemise kohta „Rae valla laululapse“ võistlusele teeb sealne žürii (hindamine toimub väljaspool Jüri Gümnaasiumile ette antud kvoote).

Eelvooru registreerimiseks palume võtta ühendust Rae Kultuurikeskusega aadressil toomas@rae.ee.

Kõigis lauluvõistlust puudutavates küsimustes võib samuti pöörduda Rae Kultuurikeskuse poole telefonil +372 5551 2898 või meiliaadressil toomas@rae.ee.

Kõigile laululindudele aga head harjutamist ja võistluseks ikka „okas kurku“!

Täpse juhendi ja registreerimisvormi leiate Rae Kultuurikeskuse kodulehelt kultuur.rae.ee.

Fotol: „Rae valla laululaps 2021“. Ott Kattel