Sandra Suurkask: olen valmis kogukondi nende eestvedamistes toetama

Rae kultuurikeskuse juhataja Toomas Aru tegi intervjuu kogukonnaspetsialistina tööle asunud Sandra Suurkasega, et vallarahvas teaks, kelle poole pöörduda, kui sooviks on kõnelda oma ideedest, loomingust või aktsioonidest, mis võivad teistelegi huvi pakkuda.

Kirjelda natuke ennast, kes oled, millega tegeled?

Olen Viljandi Kultuuriakadeemia lõpetanud kultuurikorraldaja. Senises tööelus olen saanud näha Ugala ja NUKU teatri telgitaguseid, töötades esimeses trupijuhi ja teises müügijuhina. Veidi rohkem kui aasta tagasi sai alguse minu tööelu Rae vallas. Töötasin eelmisel õppeaastal Jüri gümnaasiumis huvijuhina ja septembris liitusin kultuurikeskuse meeskonnaga. Minu lemmikvaldkonnad on rahvakultuur ja pärimuskultuur. Olen peaaegu terve oma elu tegelenud rahvatantsu ja koorilauluga ning juba mõnda aega olnud seotud Eesti folkloorinõukogu ja nende tegevusega. Töötegemiste kõrvalt laulan Pärimuslaulu seltsinguga regilaule, juhendan koduvallas meesansamblit, laulan naiskooris, tantsin rahvatantsu Oru naiste ja Jüri õpetajatega ja kui aega jääb, teen bändi ka. Olen sellest kultuuripisikust ikka päris tugevasti nakatunud, võib vist öelda.

Mida võiks tähendada Rae valla kogukond? On see üldse olemas?

Muidugi on. Õigemini, neid on siin palju ja erinevaid. Rae valla omapära, nagu siinsed inimesed isegi igapäevaselt tajuvad, on ju see, et siin on nii mõnusaid ehtsaid maakohti ja külasid kui ka klassikalisi korrapärase ülesehitusega äärelinnatüüpi asumeid. Võib tunduda küll, et inimesed, kes nendes paikkondades elavad, on totaalselt erinevad, aga laias laastus tahame me kõik tunda neid samu tundeid – me tahame, et meil oleks oma kodus turvaline, et me kuuluksime kuhugi ja et meie elul oleks mingi sisu. Ja minu arvates kogukond ongi see üksus, mis meid selles osas toetab. Kogukond on ju eelkõige meie ise ja inimesed meie ümber. Raes on juba olemas tegus külaliikumise võrgustik ja külaliikumise aktiivsus on juba märk sellest, et inimesi on ühendamas mingid ühised huvid, ühised eesmärgid, on mingi põhjus, miks on otsustatud luua külaselts ja selles vormis tegutseda. Samas ma leian, et alati ei pea kogukonnal sugugi olema sellist juriidilist ja korrastatud olemust.

Mis Sinu arvates on kogukonnatöö?

Minu jaoks liigituvad tegelikult kogukonnatöö alla kõik need tegevused, mida inimesed teevad selliselt, et n-ö kasusaajate hulk on laiem kui ainult nende endi isiklik perekond. Igasugused heakorra ettevõtmised, kultuurisündmused või sotsiaalteemasid puudutavad aktsioonid – see kõik on suuremate või väiksemate kogukondade heaolu parendav protsess. Aga kui ma mõtlen, et mida tähendab see kogukonnatöö minu ametikoha mõistes, siis olen ennast mõtestanud selliseks väikeseks vahemutriks, kes ühelt poolt aitab hoida vallarahvast kursis siinsete kultuurisündmuste ja -liikumistega ning neid ka kultuurikeskuse jt ettevõtmistesse kaasata. Teiselt poolt olen valmis oma nõu ja jõuga kogukondi nende eestvedamistes toetama, olgu selleks toetuseks siis abi projektitaotluste täitmisel, oma sündmuste tulemuslikumal kajastamisel või üleüldistes korralduslikes küsimustes.

Sandra Suurkasega saab ühendust võtta sandra.suurkask@rae.ee, telefon: 605 6759, mobiil: +372 5556 9071