Tantsijad tähistasid 20. ja 35. sünnipäeva!

Rae Kultuurikeskuse kahel rahvakultuurikollektiivil oli jaanuaris sünnipäev. Rae valla eakate naisrahvatantsurühm Lustilised, kellel täitus 35 aastat tegutsemist ja segarahvatantsurühm Sukad&Tagi, kes sai 20-aastaseks. Küsime nende juhendajalt Linda Pihult, mis on kahe kollektiivi pikaealisuse saladus.

Alustame sellise üldise küsimusega. Kuidas Sulle tundub, kas Eestis väärtustatakse ja pannakse piisavalt tähelepanu rahva- ja pärimuskultuurile?

Ei ja jah. Suurte tantsu- ja laulupidude tulekul tõuseb  rahva- ja pärimuskultuur hinda meediakajastustes, erinevate arvamusliidrite sõnavõttudes jne. Argipäevadel peab aga iga kollektiivi juht ise endaga dialoogi,  kas ta teeb õigesti, on seda kellelegi peale tema veel vaja, kuidas motiveerida tegelema noori rahvakultuuriga, kui on nii palju muid ahvatlusi, näiteks avatud nutimaailm, mis toob tulemused ja tunnustuse kohe kätte.

Milline Sinu arvates on meie rahva- ja pärimuskultuuri vaimne seis?

Koorona on jätnud siin kindlasti oma jälje, eriti noorte tegelemisse nii koorilaulu kui ka rahvatantsuga. Järjepidevus sai kannatada ja selle tagasi saamine on suur väljakutse.

Kuidas Rae vallas meil selle väärtustamisega on?

Rae vallas võib rahvakultuuri väärtustamisega rahul olla ja isegi uhkust tunda. Seda näitab ka pikaajalise traditsiooniga valla laulu- ja tantsupeo Klunker jätkumised.

35 aastat ja 20 aastat on päris pikk aeg. Mida Sina selle pikka aja jooksul oled oma kollektiividelt õppinud ja järsku mõni näide?

Olen õppinud olema kannatlik ja positiivne, ainult nii on võimalik midagi saavutada. Nad on minu inimesed, minu perekond, tõelised sõbrad nii heas kui halvas.

Lõpetame millegi lõbusaga. See on piisavalt pikk aeg, et oleks juhtunud midagi lõbusat ja toredat, millele mõtlemine paneb heatahtlikult muigama. Mis Sind muigama paneb, kui kogu sellele ajale tagasi vaatad?

Ma olen õnnelik, et mul on olnud võimalus ja au juhendada neid rühmi. Segarühmaga olen nende sünnist saadik koos olnud, koos nendega kasvanud, eakate tantsurühma Lustilised olen juhendanud 20 aastat. Eks ikka juhtub nii trennides kui ka mõnel esinemisel nii mõndagi naljakat, aga las need jäävad sinna, kus need juhtusid.

Pildil 1: Sukad&Tagi
Pildil 2: Lustilised
Fotod: Ott Kattel