Iga asi omal ajal või natuke hiljem

Kas meie lastest kasvavad ilma sporti tegemata pehmod ja lödipüksid ehk lodevad inimesed, on küsimus, millele vastuse leidmine on ambitsioonikam, kui esmapilgul võib tunduda.

Kui vaadata südamega oma tööd tegevate sporditöötajate tegevust, siis ükstakõik kui palju rääkida ja näidata, miks on liikumine eluks vajalik, kipub hilisemates kooliastmetes noorte spordiind ikkagi oluliselt vähenema.

Alati on noori, kes vaatamata säravale spordijuhile või sportlikele vanematele leiavad piisavalt põhjendusi, miks ei saa kehalises kasvatuses osaleda. Ja üleüldse sporti teha. Need noored, kes tunnevad ära endas spordikutsumuse, harrastavad oma ala vaatamata mistahes muudele ahvatlustele ja eeskujudele.

Kui palju ikkagi on inimese sporditegevus seotud eeskujudega ja teda ümbritseva keskkonnaga? Kasvatusteadus on otsinud aastakümneid ses osas protsentide õiget vahekorda, mis ja kui palju mõjutab inimese arengut. Võibolla polegi nii oluline, millise tulemuse juures kasvatusteadlased skaalal geenid – kasvukeskkond lõpuks pidama jäävad. Oluline on osata lapsi ja noori n-ö lugeda ja mõista neid nüüdisaegses elus.

Tänapäeva koolinoorte kohta on 2016 TNS Emori uuringu järgi väga kerge teha järeldust – neist küll asja ei saa, kuna uuring tõi välja, et noori iseloomustavad kõige enam märksõnad sõber ja nautleja. Sõber on humanitaarinimese tüüpi. Nautleja armastab elada ühe päeva korraga ja on spontaanne, vaba. Kokku on selliseid noori tublisti üle 50% 11–18aastaste hulgas.

Kui uurida lähemalt „nautlejate“ ja „sõprade“ tegevusi, siis nad peavad lugu küll mugavast elust, kuid nii nagu vanasti, keskendub noor pühendunult sellele tegevusele, mis teda huvitab.

Sport tõmbab vaid ühte osa noortest. Võrreldes varasemate aastakümnetega pole selles midagi uut. Kuid elu on näidanud, et suur osa kehalise kasvatuse tunnist kõrvale viilijaid hakkab sportimise peale tõsisemalt mõtlema siiski 30–40aastaselt.

Väga sageli jõuavad inimesed ise n-ö õigete asjadeni õigel ajal või pisut hiljem. Kas meie lastest kasvavad ilma sporti tegemata pehmod ja lödipüksid ehk lodevad inimesed, on keeruline küsimus, sest inimene ise ongi keeruline. Igatahes mõõdukas sportimine on tervislik igas eas ja seda tugevalt toetudes rohketele uuringutele.

Signe Heiberg

toimetaja

Arvamuslugu Kas meie lastest kasvavad pehmod ja lödipüksid?

Foto Rae Sõnumid