Järelevalveamet alustas hoiatuste väljastamist parkimiskorra rikkujatele

 

Peatumise ja parkimise nõuete rikkumist tuleb ette kõikjal ja paraku ei erine siin ka Rae vald muudest omavalitsustest. Selliste rikkumistega häiritakse kohalikke elanikke, takistatakse liiklust ja põhjustatakse ohtlikke olukordi. Näiteks takistab valesti pargitud sõiduk kriitilisel hetkel kiirabi või päästeteenistuse juurdepääsu, millega võivad sattuda ohtu elud. Tihti on mures elanikud selle teemaga ka vallavalitsuse poole pöördunud.

Aasta alguses loodi Rae vallavalitsuses eraldi struktuuriüksusena järelevalveamet ja kõik selle valdkonna teemad koondusid ühte, sh ka parkimisega seonduvad küsimused.

Liiklusseadusest tulenevalt on järelevalveameti spetsialistil sarnaselt politseiametnikule õigus teostada liiklusjärelevalvet peatumise ja parkimise nõuete täitmise üle valla territooriumil, v.a eraparklates. Kui siiani on peamiselt tegeletud vaatluse ja olukorra hindamisega, siis nüüd alustas järelevalveamet hoiatuste väljastamist parkimiskorra rikkujatele.

Esialgu paigaldatakse rikkujate sõidukitele kollane hoiatusteatis, millega juhitakse tähelepanu parkimiskorra rikkumisele ja palutakse edaspidi parkida sõiduk kõiki kehtivaid nõudeid järgides. Sõidukijuhtidele antakse uue olukorraga kohanemiseks mõistlik aeg, kuid kui paranemist käitumises ei järgne, siis alates suve teisest poolest hakatakse tegema hoiatustrahve summas kuni 40 eurot.

Lähemalt hoiatamismenetluse ja -trahvi kohta saab lugeda valla kodulehelt www.rae.ee/parkimine.