Aia- ja haljastujäätmete äraandmisest

Lehtede ja okste äraandmine oma kinnistult on tasuta ning nende veoringid toimuvad ajavahemikus 01.04–30.11.2023.

Äraantavad lehed ja oksad peavad olema pakitud pealt suletud ja kergesti teisaldatavasse läbipaistvatesse kilekottidesse ning sisaldama üksnes haljastusjäätmeid. Kilekotid tuleb paigutada vedajaga kokkulepitud asukohta, näiteks olmejäätmete konteinerite vahetusse lähedusse. Koti suurus on maksimaalselt 150 l ja täituvus sellisel määral, et seda oleks võimalik purunemata jäätmeveokisse tõsta. Juhul, kui haljastusjäätmete kott sisaldab visuaalsel hinnangul sobimatuid esemeid, jätab vedaja jäätmekoti kinnistule.

Läbipaistvaid kotte on võimalik saada Eesti Keskkonnateenused AS-i kontorist Artelli 15, Tallinn. Koti hind on 0,25 € + km. Sobiva koti võib soetada ka kaubandusvõrgust.

Teenuse tellimiseks palume pöörduda kirjalikult Eesti Keskkonnateenused AS-i poole läbi kodulehe.