DigiMaa alustatud digitaristu loomise projekt peatati

Harjumaal valguskaablivõrgu rajamise eesmärgil HOL-i poolt (Harjumaa omavalitsuste liit) asutatud DigiMaa peatas tähtajatult oma tegevuse, kuna majandus- ja kommunikatsiooniminister Urve Palo on otsustanud muuta võrgu väljaehitamise tingimusi.

Ennekõike puudutavad muudatused rahastust. Kui DigiMaa on ehitanud valguskaablivõrgu rajamise üles põhimõttel, et 35% ulatuses tuleb kulude kate riigi poolt, siis ministri uus otsus on riigipoolset rahastust vähendada.

Digikonna projektijuht Olav Harjo on kirjutanud avalikkusele, et ku­i va­rem oli va­lit­sus lu­ba­nud ka­heks järg­mi­seks aas­taks 20 mil­jo­nit eu­rot toe­tust nii­ni­me­ta­tud viima­se mii­li väljaehitamiseks sellistele maakonnaülestele omavalitsuste projektidele nagu DigiMaa, siis nüüd plaanitakse toetusraha anda hoopis ühele suurettevõttele ja vaid hajaasustustesse valguskaabli rajamiseks. Järgmise aasta esimeses pooles plaanib ministeerium välja kuulutada vastava riigihanke. Minister on öelnud, et riik rahastab ainult „valgetel aladel“ lairibavõrgu ehitust. „Valge ala“ tähistab piirkonda, kus täna puudub vähemalt 30Mbit/s internetiühendus ning kuhu sideettevõtjal puudub plaan kolme aasta jooksul ka rajada. 

Vallavanem Mart Võrklaev ütles, et loodab siiralt, et minister Palo poolt valitud uus suund lairibavõrgu välja arendamiseks toob kiirelt ühendused kõigi soovijateni ning seda mõistliku hinnaga. „Meie hinnangul tuleks kindlasti kasutada juba omavalitsuste poolt tehtud tööd kaardistuste osas, millele on ka juba Harjumaa omavalitsuste poolt raha kulutatud. Alustada tulekski võrkude arendamist eelisjärjekorras nendel aladel, kus kaardistustöö on juba tehtud ning inimesed kiireid ühendusi ootavad,“ kõneles Võrklaev, kes lisas, et Rae vallas on olnud liitumise vastu huvi väga suur, kokku tuli siit DigiMaale 1484 sooviavaldust ehk 64% majapidamisest, kus puudub ühendus. "Järgmisteks sammudeks pidi olema võrgu planeerimine, äriplaani koostamine, riigilt toetuse taotlemine ja seejärel juba võrkude ehitus," kõneles Võrklaev.

Suurettevõtetest on võrgu ülesehitamise vastu huvi üles näidanud seni Elektrilevi ja Telia. Elektrilevi on Ärilehele teatanud, et soovib hakata hajaasustusega piirkondades kiire interneti viimase miili võrku ehitama fiiberoptilise kaabli paigutamisega elektrivõrgu infrastruktuuri. 

Rajalo sõnul on praeguse seisuga DigiMaa projekt külmutatud ning edasised otsused tehakse järgmisel aastal peale MKM-i edasiste plaanide selgumist.

Tänase seisuga ei ole teada, mis saab DigiMaale esitatud sooviavaldustega valguskaabli interneti saamiseks lähima kahe-kolme aasta jooksul. Kuid kõik DigiMaa info ja suhtluskanalid jäävad avatuks ning läbi nende lubatakse antakse infot ka edaspidi.

 

INFOKAST

Rae vallas kuulub „valgesse alasse“ 951 hoonet, kus on kuni 5mb/S ning 529 hoonel on kuni 30 mb/S ühendus. Ühendus puudub 2 331 hoonel. Kõikide hoonete arv on 4 180.