DigiMaa võrguga liitumiseks on laekunud Harjumaalt ligi 5500 soovialavldust

Aprillis sai alguse Harjumaa valdade ja linnade ühine koostööprojekt DigiMaa. Esimese kolme nädalaga esitasid Harjumaa elanikud ja ettevõtjad ligi 5500 sooviavaldust DigiMaa võrguga liitumiseks.

Huvi stabiilse ja kvaliteetse internetiühenduse vastu on suur. DigiMaa ootab jätkuvalt harjumaalaste sooviavaldusi, mida saab täita https://digimaa.ee/kysitlus/


DigiMaa eesmärk on kindlustada oma piirkonna IT-taristu areng ja viia kaasaegne lairibaühendus Harjumaa kodudesse ja ettevõtetesse. Projekti käigus ehitatakse välja tulevikukindel valguskaablivõrk sinna, kuhu sideettevõtjad seda ei plaani ehitada. Rajatav lairibavõrk kuulub omavalitsustele. Uue põlvkonna IT-taristu ehitust toetab riik.