Elanike kasv oli rekordiline

2016. aastal registreeris 989 inimest oma kodukohaks Rae valla ning nii suurt kasvu pole sel kümnendil veel olnud.

Rahvastikuregistri statistika järgi on tuldud Rae valda elama kõikidest Eesti maakondadest, kuid kõige suurem liikumine tuli jätkuvalt Tallinna linnast. 

Selle kümnendi varasematel aastatel on märgitud Rae valla rahvastikukasvu vahemikuks 443854. Aastal 2015 kasvas vald 828 inimese võrra, 2014 tuli juurde 854 elanikku. 2013. aasta kasv oli 443 ja 2012. aastal 454. Rahvastikuregistri andmed näitavad 2011. aasta juurdekasvuks 707 ja 2010. aastal 639 inimest. Läbi aegade kõige suurem kasv on toimunud möödunud kümnendil, aastal 2009, mil elanikkond suurenes 997 inimese võrra.

Alanud aasta 1. jaanuari seisuga elab vallas kokku 16 955  inimest. Rae valla elanike keskmine vanus on statistikaameti 2012. aasta rahvaloenduse põhjal 32,3 aastat, mis on Harjumaa valdade elanike keskmisest vanusest nelja aasta võrra väiksem.

RS