FÜÜSILISE ISIKU TULUDE DEKLAREERIMISE MEELESPEA

Peagi on käes taas tulude deklareerimise aeg.

Nagu ka eelnevatel aastatel, algab tulude deklareerimine 15.veebruarist. Alates 7.veebruarist kuni 9.veebruarini on igal inimesel võimalik tutvuda e-maksuametis/e-tollis oma eeltäidetud andmetega, mis Maksu- ja tolliametile teada on.

Eeltäidetud andmed on näiteks aadress, pangakonto number, tulumaksu arvutamist mõjutavad andmed tööandjatelt (näiteks palk ja kinnipeetud tulumaks), haigusrahad, pensionid, tasutud koolituskulud, kingitused ja annetused, tasutud pensionikindlustuse maksed, andmed väärtpaberite võõrandamise tehingute kohta (v.a võõrandatud väärtpaberite soetamismaksumus ja võõrandamisega seotud müügikulu)

Eeltäidetud ei ole andmed välisriigis saadud tulu kohta ega välisriigis tasutud kulude (maksusoodustuste) kohta, mida saab tulust maha arvata, andmed muu vara võõrandamise kohta, residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu vorm E.

Need andmed tuleb deklaratsioonile ise lisada.

Kui andmed puuduvad või erinevad maksumaksjale teadaolevatest andmetest, tuleb võtta ühendust kas väljamakse tegija või kulu saajaga ning paluda andmed Maksu- ja Tolliametile esitada või esitatud andmed parandada.

Deklaratsiooni esitamine

Deklaratsiooni saab esitada elektrooniliselt, saata postiga lähimasse Maksu- ja Tolliameti teenindusbüroosse või tulla büroosse kohale.

Kes peavad deklaratsiooni esitama:

Füüsilisest isikust ettevõtjad (esitavad deklaratsiooni põhivormile (vormile A) lisaks ka ettevõtlustulu vormi E).
Isikud, kes on saanud tulu (sh dividende) välismaalt.
Isikud, kelle väärtpaberite võõrandamisest saadud kahju on suurem kui saadud kasu ning kes soovivad selle kahju summa järgnevatele aastatele edasi kanda.
Isikud, kes on teinud maksustamisperioodi jooksul investeerimiskontole sissemakseid või sealt väljamakseid.
Isikud, kes on saanud tulu kasu vara võõrandamisest, üüri- või renditulu, müünud metsamaterjal või raieõigust.
Isikud, kes soovivad kasutada maksusoodustusi.
 

Büroos väljastab teenindaja kõigile soovijatele eeltäidetud tuludeklaratsiooni blanketi, mida maksumaksja ise vajadusel täiendada saab. Sel aastal ei ole teenindusbüroodes väljas tühje (nn „siniseid“) deklaratsiooni vorme, neid saab igaüks vajadusel ise välja trükkida meie kodulehelt.

Kõige kindlam on esitada siiski eeltäidetud andmetega deklaratsioon, siis võib kindel olla, et midagi maksuhaldurile teadaolevatest andmetest deklareerimata ei jää.

Soovitame enne büroosse tulemist kontrollida ka oma ID-kaardi kehtivusaega ja sertifikaatide kehtivust. Lisaks võiks kaasa võtta ka ID-kaardi paroolid, kuna büroos on kohapeal ka kliendiarvutid ja nende kõrval abivalmid ametnikud, kes vajadusel deklaratsiooni täitmisel aitavad. Sel moel on deklaratsiooni esitamine kindlasti kiirem. Lisaks sellele alustatakse elektrooniliselt esitatud deklaratsioonide alusel enammakstud tulumaksu tagastamist varem kui paberil esitatutele.

Elektrooniliselt on võimalik oma tulusid deklareerida e-maksuamet/e-tolli kaudu (sisenedes ID-kaardi, mobiili ID või pangalinkide abil).

Samuti on deklaratsiooni võimalik esitada nutitelefoni kaudu.

Nutitelefonis saab esitada Maksu- ja Tolliameti poolt eeltäidetud üksikdeklaratsiooni ning täiendavalt lisada ja muuta ainult kontaktandmeid ja arvelduskonto numbrit, kuhu tulumaks tagastatakse

Nutiversiooni ei saa kasutada järgmistel juhtudel:

·       kui peate esitama ettevõtlustulu deklaratsiooni (vormi E)

·       kui soovite kasutamata jäänud maksusoodustusi üle anda abikaasale

·       kui soovite kasutada täiendavat maksusoodustust laste pealt

·       kui teie kõik tulud ei ole kantud eeltäidetud tuludeklaratsioonile

·       kui saite tulu välismaalt

·       kui deklareerite kasu või kahju vara võõrandamisest

·       kui deklareerite kasvava metsa raieõiguse ja raiutud metsamaterjali võõrandamist

·       kui kasutate investeerimiskontot

 Olulised numbrid ja kuupäevad

·       Maksuvaba tulu suurus on 2017.aastal 2160 eurot

·       Täiendav maksuvaba tulu suurus pensionilt 2832 eurot

·       Täiendav maksuvaba tulu suurus kutsehaigushüvitiselt 768 eurot

 7.-9. veebruar
e-maksuametis/e-tollis on võimalik tutvuda eeltäidetud andmetega
15.veebruar
algab tulude deklareerimine
2.aprill
tuludeklaratsiooni esitamise tähtpäev
2.juuli
juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu tasumise ja enammakstud tulumaksu tagastamise tähtpäev
1.oktoober
juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu tasumise ja enammakstud tulumaksu tagastamise tähtpäev

·       residentidele, kes deklareerisid ettevõtlustulu, kasu vara võõrandamisest või välisriigis saadud tulu

·       mitteresidentidele, kes deklareerisid mahaarvamisi Eestis
 

Täpsemat informatsiooni leiate Maksu- ja tolliameti kodulehelt https://www.emta.ee/et, infotelefonilt 880 0811 või e-posti teel eraklient@emta.ee

 

Laidi Suumann

Maksu- ja tolliameti büroojuht