Jõustus Rae valla koerte ja kasside pidamise eeskiri

07.02.2023 jõustus uus Rae valla koerte ja kasside pidamise eeskiri.

Eelmine eeskiri kehtestati aastal 2010 ning oli vaja viia vastavusse kehtivate õigusaktidega, ühtlustamist vajasid ka mõisted. Võrreldes seni kehtinud eeskirjaga on suuremaks muudatuseks alates 01.01.2024 on kohustuslik kasside märgistamine mikrokiibiga ja lemmikloomaregistrisse (LLR) kandmine. Lisatud on ka nõuded koerte jalutusväljaku kasutamiseks.

Uue eeskirjaga on võimalik tutvuda valla kodulehel www.rae.ee/lemmikloomad.

2023 aasta kevad-suvel on Rae Vallavalitsuse poolt planeeritud läbi viia kampaania, et märgistada kasse kiibi paigaldamise teel ja kanda kiibid registrisse.