Jüri uus päästekomando kiirendab reageerimist ja suurendab turvatunnet

Juunist alates toimetavad päästjad uhiuues päästekomandohoones Jüri alevikus, kuhu koliti Assakult. Varasemast komandohoonest ligi kolm korda suuremas ehitises on pinda 850 ruutmeetrit ja see pakub päästjatele parimaid treening- ja puhkevõimalusi, samuti mahutab rohkem tehnikat. Rae Sõnumid palus uuest päästekomandost lähemalt rääkida Jüri komandopealikul SERGEI SAVINIL.

 

Miks otsustati päästekomando kolida Assakult uude asukohta Jürisse? Mille poolest on uus asukoht parem?

Komando Jürisse ehitamine oli planeeritud juba ammu, kuid erinevatel põhjustel lükkus ehitus korduvalt edasi. Vana Assaku päästekomando hoone oli amortiseerunud ja ei vastanud kiiresti kasvava ja areneva Rae valla piirkonna nõudmistele.  Uus komando asukoht tagab kiirema sündmuskohale jõudmise Kiili, Raasiku, Kose, Muuga ja Lasnamäe piirkondadesse, rääkimata Jüri ja Assakust alevikest. Näiteks tagab uus asukoht umbes 5 minutit kiirema kohalejõudmise Tallinna ringtee kaudu nii Saue kui ka Lasnamäe suunas ning Tartu maantee kaudu Kose suunas. Parem logistiline asukoht suurendab tõenäoliselt ka Jüri komando kui linnaäärse komando koormust, näiteks Tallinna linnas ressursimahukate sündmuste ajal.

Uus päästekomando hoone on ligi kolm korda suurem kui oli eelmine Assakul. Mis on lisaks suurusele veel paranenud võrreldes varasemaga?

Uues päästekomandos on päästjatele loodud parimad treening- ja puhkevõimalused, mis tagavad nii päästesündmustel kui ka ennetustööl veelgi kvaliteetsemad tulemused. Komandos on palju suurem garaaž, kuhu mahub rohkem tehnikat ja kus saab hooldada nii päästetehnikat kui ka tuletõrjevoolikuid. Samuti on suur abihoone, kus on eritehnika ja laoruumid. Meie pärliks on harjutustorn, kus saab teha erinevaid nööripääste- ja muid harjutusi. Komandos on ka kaasaegne jõusaal, kus päästjad hoiavad enda füüsilist vormi. Lisaks on suur ja innovaatiline õppeklass, kus päästjad saavad õppida, areneda ja huviliste tuleohutusalaseid teadmisi täiendada. Eraldi toon välja puhketsooni, kus on loodud kõik vajalikud tingimused taastumiseks pärast raskeid ja pikaajalisi sündmusi.

Kui suur on Jüri päästekomando meeskond? Kas siin töötab ka kohalikke?

Jüri päästekomandos on kokku 21 teenistujat ja komandopealik, 15 päästjat ja 6 meeskonnavanemat. Meil töötab nii kohalikke kui ka inimesi ülejäänud Harjumaalt.

Millist tehnikat kasutate, kas see sai ka uues kohas täiendust?

Komandos on päästeauto ja eritehnikast on metsa- ja maastikutulekahjude kustutussõiduk Tinger. Lisaks on kokku viis konteinerit: saasteärastus-, õli-, poomi-, üleujutus- ja kastkonteinerid. Igaühel on oma otstarve ja vajaduspõhiselt reageerib vastav tehnikaliik.

Rae vallas tegutsevad ka vabatahtlikud päästjad. Milline on koostöö nendega?

Rae vallas on väga aktiivne Rae tuletõrje- ja päästeselts ning Vaida VPK. Nendega  teeme tihedalt koostööd ja üsna palju vabatahtlikke on ka kutselised päästjad Jüri komandos. Koostöö on üldjuhul ühisharjutused ja ennetustöö. Koos viime läbi ohutus- ja turvalisusepäevi ning erinevaid ennetusprojekte. Huvilised, kes soovivad teada rohkem ühisvalveteenistuse kohta, võivad julgelt pöörduda komandopealiku poole või vaadata täpsemat infot Päästeameti veebilehel  www.rescue.ee/et/juhend/vabatahtlikud/uhisvalveteenistus.

Millist piirkonda päästekomando teenindab?

Üldjuhul komando teenindab Rae ja Kiili piirkonda, kuid kiiresti jõuame ka Raasiku, Kose, Muuga ja Lasnamäe piirkondadesse.

Millised on päästekomando kõige tähtsamad ülesanded?

Komando kõige tähtsamad ülesanded on inimeste, vara ja keskkonna päästmine. Lisaks on praegu väga suur fookus elanikkonnakaitsel, kriisidel  ja ennetustööl. Kindlasti tahame uue komando hoonega olla veelgi aktiivsemad ja nähtavamad kogukonna tasandil, olla ohutuse eestvedajad, luua turvatunnet ja panustada ennetustöösse.

Kas teil on edaspidi plaanis korraldada avatud uste päevi või muid üritusi, et tutvustada päästekomando tööd ka vallaelanikele?

Jah, kindlasti. Augustisse on planeeritud komando ametlik avamine. Praktiliselt kohe pärast seda on kavas korraldada ka avatud uste päev. Toimumiskuupäevast teavitame kindlasti avalikkust ja Rae valla elanikke. Hea meelega ootame elanikke tutvuma uue komando ja tehnikaga.

Milline on teie koostöö Rae vallavalitsusega?

Rae vallavalitsusega on seni olnud väga hea ja konstruktiivne koostöö. Eriti tahan esile tuua ja tänada valla sotsiaaltöötajaid, kellega koostöös on  mitme kodu elektri- ja tuleohutus korda tehtud „Kodud tuleohutuks“ projekti raames. Samuti oleme valla kaasabil viinud läbi mitmeid kodunõustamisi.

 

Foto: Jüri komandopealik Sergei Savin. Foto: Ruth Roht