Kurna küla mõisaparki planeeritakse disc-golfiradu

Disc-golfiradu on maailmas registreeritud üle 6000 ja üks uus rada lisandub peatselt ka Kurna küla iidsesse mõisaparki, mis tänavu kevadel saab võsast ja haigetest puudest puhtaks.

 Rae vald on esitanud PRIA Leaderi meetmesse projekti, mis sai positiivse rahastuse otsuse 43 420 euro ulatuses ja seda 18 rajaga disc-golfiala ehitamiseks.

 „Mul on väga hea meel, et sedavõrd oluline projekt sai Leaderist toetust. Kui keskkonnaamet projekti kinnitab, saab Rae vald elustada väärtusliku pargiala, mis tõstab piirkonna tuntust ja mainet,“ kõneles vallavanem Mart Võrklaev. „Rae vald saab peatselt atraktiivse looduslikku eripära väärtustava vaba aja veetmise koha,“ lisas Võrklaev.

 „Valla projekti on võimalik küll realiseerida nii, et kõik väärtuslikud puud säilivad elujõulistena ja neid ei seata ehitustöödega ohtu,“ kõneles pargipuudele dendrohinnangut andnud arborist-konsultant Sulev Järve.

Järve hinnangul on vanimad säilinud põlispuud kuni 200 aastat vanad. „Kahjuks on erinevad seenhaigused, kohati liigniiske pinnas ning tormituuled kahjustanud pargipuistut küllaltki palju. Iga jalutaja näeb praegu hulgaliselt jalalkuivanud puid ning tormiheidet, mis tuleks pargikülastajate ohutuse tagamiseks teeradade lähedalt ära koristada,“ rääkis Järve, kes on valmis tulema juhendama ka ehitajaid, kuidas pargipinnase ja puujuurte kahjustamist vältida.

 „Arvestades hooldustööde vajadusega, jõuame disc-golfiradade ehitamiseni kõige optimistlikuma plaani järgi tänavu suvel,“ rääkis abivallavanem Madis Sarik, kes on seda meelt, et pargi korrastamine kannab endaga kaasas suurt vastutust. „Kevadel teeme ettevalmistustöid ja ehitame üle kraavide ühendused, mis on disc-golfiradade ehitamise eelduseks,“ kõneles Sarik, kes prognoosis, et ehitustehniliselt saab olema projekti teostus keeruline.

Vaatamata keerukusele kiidab Sarik mõisapargi looduslikke eeldusi. Abivallavanem rõhutab, et projekt tuleb kooskõlastada kindlasti ka keskkonnaametiga, mille registris on Kurna mõisapark looduskaitsealuse pargina. „Oleme võtnud eesmärgiks 10,9 ha suurune park n-ö taastada selle algupärasemas versioonis, kuid dics-golf saab anda pargile veel lisaväärtuse,“ oli Sarik veendunud.

Disc-golfi harrastajaid on väga palju, kuid pärast Kiilis asunud disc-golfiala sugemist puuduvad siin piirkonnas selleks võimalused. Tulevikku vaadates on vallal plaan disc-golfiala veel arendada ja võimaldada mitmesuguseid keerukusastmeid. „Tahame ehitada alale sildasid, mis oleks  praktilised mängijatele ning samal ajal kaunistaksid parki. Disc-golfi spetsiifilisse arendusse peame vajalikuks kaasata oma-ala kõrgema klassi harrastajad ja tänu sellele loodame jõuda parima tulemuseni,“ kõneles Sarik.

Tänavu investeerib vald sinna ligikaudu 60 000 eurot, mis koosneb omavahenditest ja toetustest ning Maxima ASi annetusest Kurna pargi korrastamiseks.

RS

 

Meie küla elab suures ootuses

Kurna küla eestseisus liikmed tegid ettepaneku Rae valla arengukavasse 2016–2025 rajada Kurna parki disc-golfiala.

Arvan, et see annab pargile uue funktsiooni ja hingamise. Näiteks 18 korviga disc-golfipargis on võimalik korraldada rahvusvahelisi võistlusi. Küla lähimas sõpruskonnas on ka Eesti esi-disc-golfarid.

Pargi suurus lubab seda, et disc-golfi heitealad ei ristu pargis jalutajate rajaga. Turvalisuse seisukohalt on see oluline. Meie küla on suures ootuses ,sest arengukava elluviimise aastateks on 2017–2020. Vanker on liikvele läinud. Küla saab oma pargi korda ja kõigil on võimalus nautida suurepärast disc-golfi.

Kurna park on oma suuruse poolest Rae valla suurim. Pargi kaugeimad andmed pärinevad 17. saj keskpaigast, kui maad laastas näljahäda. Pargi hiilgeaeg jäi 19. saj lõppu, mil kogu mõisakompleks sai lõplikult valmis uue häärberihoone ja kõigi abihoonetega.

Aivar Aasamäe

Kurna külavanem

 

Foto Rae Sõnumid

Märtsi keskel vaadati koos dendroloog Sulev Järvega park üle. Dendroloogi soovitas alles jätta ka poolmädasid õõnsustega puutüükaid, lamapuid ning põõsa- ja võsatihnikuid, et pargielustiku elutingimused kuidagi ei halveneks.

 

Fotod jalutuskäigust varakevadises Kurna mõisapargis, mis saab peatselt korda ja 18 disc-golfirajaga ala.