Lagedi lasteaed saab maakütte

Abivallavanem Madis Sariku sõnul on Lagedile ehitatav lasteaed Rae valla esimene maaküttega avalik hoone.

„Maaküttele minek on kindlasti kõige mõistlikum antud hoone mahu juures ning teist lahendust ei oleks saanud Kaare tee 41 kinnistule ka planeerida, sest piirkonnas puudub kaugkütte- ja maagaasitrass,“ kõneles Sarik.

Lagedi lasteaia projekti on teinud ConArte OÜ ja tegemist on varem Jürisse ehitatud Võsukese lasteaia tüüpprojektiga, mida on kohandatud vastavaks Lagedi piirkonna vajadustele ja võimalustele.

Lagedi 120kohalise lasteaiahoone projekteerimine ja ehitamine maksab lepingu alusel koos käibemaksuga 2 100 127,6 eurot.

„Jõuludeks on maja valmis,“ lubas ehitustööde eest vastutav abivallavanem Madis Sarik, viidates lepingujärgsele tähtajale 25. detsember. Hoone ehitab ehitushanke võitja AS Parmeron.

RS

3D joonis

AUTOR: Conarte OÜ