Liinitakso nr 215 lõpetab tegevuse

OÜ Vilandert teatas, et reisijate vähesuse tõttu lõpetatakse Tallinna-Peetri liini nr 215 teenindamine alates 20.05.2017.

RS