Osale Rae valla maskoti ideekonkursil!

Hea Rae valla elanik, millisena sa näed Rae valda? Saada oma idee konkursile! Ideekonkursi eesmärk on leida Rae vallale maskott – noorte sõber, hea kaaslane, kes annaks edasi positiivse sõnumi Rae vallast. Maskott ei pea kindlasti olema kellegi või millegi moodi, tähtis on just positiivsete omaduste olemasolu. Maskotist saab Rae valla sümboolika osa, mis hakkab kandma Rae valla sõnumeid ning suurendab kogukonnatunnet Rae vallas ja aitab populariseerida erinevaid ühisüritusi. Maskotti saab kasutada mitmesugustel üritustel: spordipäevad, kultuurisündmused, üritused koolides ja lasteaedades jne.

Konkursi tingimused:

1. Maskott peab olema positiivse iseloomu ja olemisega ning Rae valla nägu. Keegi või miski, mis iseloomustab Rae valda.

2. Maskotti peab saama kujutada ka joonistusena.

3. Esitatud tööde arv ühe osaleja või osalejate grupi kohta ei ole piiratud.

4. Konkursile on oodatud osalema kõik Rae valla elanikud vanusest sõltumata.

5. Osaleda võivad ka kollektiivid/grupid.

6. Arvesse lähevad kõik tööd, mis saabuvad kuni 31. detsembrini 2023.

Nõuded töö vormistamisele:

1. Konkursitöö tuleb esitada kavandina.

2. Lisada joonistus või foto maskotist.

3. Võimalikult täpne iseloomustus maskoti kohta (miks just selline valik, võimalikult täpne iseloomustus – nt kas vana rebane, noor rebane, punane kass, kirju koer jne).

4. Maskotile võib pakkuda ka nime.

5. Soovi korral lisada ka omapoolne legend.

Konkursi tähtaeg ja tööde esitamine

Konkursile võib esitada töid paberkandjal või elektrooniliselt. Tööd palume esitada hiljemalt 31. detsembriks 2023 e-posti aadressil karin.kamdron@rae.ee või postiaadressil Rae Vallavalitsusele Aruküla tee 9, Jüri alevik, 75301, Harjumaa märgusõnaga „Rae valla maskott“. Tööde juurde palume märkida saatja kontaktandmed.

Konkursi tulemused ja auhinnafond

Konkursile esitatud töid hindab Rae Vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon ajavahemikul 02. jaanuarist kuni 31. jaanuarini 2024. Konkursikomisjonil on õigus anda välja üks peaauhind või premeerida kolme parimaks tunnistatud tööd vastavalt komisjoni otsusele.