Rae Sotsiaalkeskuse uudised

Rae Sotsiaalkeskus on uutes ruumides tegutsenud aasta ja selle aja jooksul oleme oluliselt suurendanud vallaelanikele pakutavate teenuste arvu. Meie üks eesmärk on pakkuda võimalikult palju erinevaid sotsiaalteenuseid oma vallas kohapeal, et inimesed ei peaks teenuste saamiseks sõitma Tallinnasse.

Hetkel pakume meie valla elanikele järgmisi sotsiaalteenuseid.

Eakatele ja/või erivajadustega inimestele (kes saavad enamiku päevast ise hakkama, kuid vajavad abi ja toetust ainult teatud toimingute juures) saame pakkuda kas kodu- või isikliku abistaja teenust. Lisaks on valikus tugiisikuteenus last kasvatavale vanemale. Nendel juhtudel läheb sotsiaalkeskuse töötaja teenust osutama inimese juurde koju.

Juhul, kui kodus abistamisest jääb väheseks ja inimene vajab ööpäevaringselt hooldamist ja järelevalvet, on võimalik tulla elama hooldekodusse. Selle teenuse osutamisega on meil kõige pikemaajalised kogemused, kuna sel suvel täitus hooldekodul juba 25. tegutsemisaasta.

Neile, kes vajavad oma eaka lähedase hooldust ainult tööpäevadel päevasel ajal, on võimalus tuua  lähedane päevakeskusesse üldhooldusteenusele, mis sisaldab hooldust ja järelevalvet ning päeva sisustamist meelepäraste tegevustega.

Puudega või liikumistakistusega inimestele pakume tervise või asjaajamisega seotud sõitudeks sotsiaaltranspordi teenust. Selle ja kõikide eelpoolnimetatud teenuste saamiseks palume saata oma sooviavaldus meie haridus- ja sotsiaalametametisse (lemmi.park @rae.ee, tel 605 6774).

Juhul, kui Teil ei ole kodus enda ja/või pesu pesemiseks sobivaid tingimusi, on võimalik tulla sotsiaalkeskusesse duši alla ning kasutada meie pesumasinaid ja -kuivateid.

Sügisest loodame aktiivselt alustada ka eakate päevakeskuse tegevusega. 24. augustil kutsume kõiki huvilisi päevakeskuse sügishooaja avaüritusele, mis langeb ühtlasi kokku ka uude majja kolimise 1. aastapäevaga. Päeva alustame kell 11 ringkäiguga majas, seejärel on võimalik osaleda prooviks erinevates tegevustes – mõttemängud, bingo, muusikamäng, fotomälestuste tund.

Psüühilise erivajadusega inimesi ootame igapäevaelu toetamise teenusele. Juhul kui Teie või Teie lähedane käib hetkel samal teenusel mõne teise teenuseosutaja juures ja soovite hakata sama teenust kasutama oma koduvallas, siis teenuse osutaja vahetamiseks palume pöörduda Sotsiaalkindlustusametisse oma juhtumikorraldaja poole. 

Lisaks pakuvad sotsiaalkeskuse ruumides teenuseid veel teised teenuseosutajad. Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutajaks on MTÜ Põlvkondade maja. Teenus on mõeldud nii lastele kui ka täiskasvanutele. Teenuse kaudu õpivad inimene ja tema pere, kuidas terviseseisundist tingitud erivajadusega igapäevaselt hakkama saada. Nende tegevuse kohta saab rohkem infot www.pkmaja.ee  või Sotsiaalkindlustusametist.

Samuti ootame saviteraapiasse „Töö saviväljal“. Antud metoodika sobib hästi nii lastele kui ka täiskasvanutele, kellel esineb hüperaktiivsust ja keskendumisraskuseid, psühhosomaatilisi sümptomeid, trauma kogemust (nt õnnetused, lahkuminek, vägivaldne suhe), ülitundlikkust, hirme, ärevust, kooliprobleeme, raskusi suhtlemisel, jmt. Saviteraapia kohta annab rohkem infot Hannely Paloson, tel 5191 7176  või Annika Kannenberg, tel 5629 9100.

Kord kuus on MTÜ Kuivaks poolt avatud infotuba, kus toimub elanike tasuta nõustamine uriinipidamatusega toimetulekuks ning hooldus- ja abivahendite müük. Järgmine infotuba on avatud 27. augustil kell 12.30–13.30.

Sügisest alustab MTÜ Tugi- ja Koolituskeskus Usaldus tööalase rehabilitatsiooni osutamisega. Teenus on mõeldud inimestele, kellel on puude või haiguse tõttu mitmeid takistusi ja kes vajavad seetõttu tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks erinevate spetsialistide abi. Nende tegevuse ja teenusele saamise kohta saab rohkem infot www.usaldustk.ee või Sotsiaalkindlustusametist.

Lisaks plaanime lähiajal avada tugigrupid erivajadusega last kasvatavatele vanematele, dementsusega inimese omastehooldajatele ja korraldada koolitusi, mis aitavad ennetada sotsiaalsete probleemide tekkimist.

Meie poolt pakutavate teenuste kohta saab lisainfot kodulehelt www.raesotsiaalkeskus.ee või teenuste korraldajalt Liivi Puumetsalt, tel 5551 7310.