Rae vald liitus esimese omavalitsusena personaalse info edastamise rakendusega StateOS

Rae vallavalitsus liitus rakendusega StateOS, mis koondab kõik isiklikud ja vähem isiklikud teated ning teenused erinevatelt era-, kohaliku- ja ka avaliku sektori teenusepakkujatelt ühte äppi kokku.

Platvormi on loonud aastaid Riigi Infosüsteemi Ametis töötanud Rae valla elanik Riho Oks, kes on rakenduse eesmärgi kokku võtnud järgmiselt: „Soovin inimeste elu lihtsustada!“

Eesti kasutaja saab endale konto luua Smart-ID ja Mobiili-ID abil.

Platvormiga on liitunud juba Haridus- ja Noorteamet ning Amphora dokumendivahetusplatvorm, mis liidab lahendusega ligikaudu 700 organisatsiooni.

Riho Oks

Mis on kohaliku omavalitsuse ja selle elaniku kasu antud rakendusega liitumisel?

Kohalik omavalitsus saab tänu sellele rakendusele minna klienditeenindusega järgmisele tasemele, kus üldise teavitamise kõrval hakatakse rohkem tegelema ka personaalse teavitamisega. Näiteks lisaks valla kodulehe infole saadetakse rakenduse vahendusel asjassepuutuvatele lapsevanematele infot, et neil on avanenud võimalus ranitsatoetusele või et vabanes lasteaiakoht. Nii jõuab oluline informatsioon kiiremini õige isikuni ja elanikud täidavad loodetavasti oma kohustusi õigeaegsemalt ning kasutavad aktiivsemalt võimalusi, mida neile pakutakse.

Kõikide osapoolte kasu on aga sünergia, mis tekib koostööst. Kui täna võtab mõni elanik selle rakenduse kasutusele Rae valla teavituste soovist ajendatuna, siis sellega tekib ka näiteks Haigekassale juurde isik, keda sama rakenduse vahendusel teenindada ja ka vastupidi. Ehk palju on inimesi, kes ei soovi iga teenuse tarbimiseks endale uut rakendust laadida, aga oleksid valmis kasutusele võtma rakenduse, mis koondab eluks olulisele info ja teenused ühte rakendusse kokku. Nii jõuavad erinevad teenusepakkujad tänu teineteisele oma infoga digitaalses maailmas isikuteni, kelleni nad muidu ei oleks võib-olla jõudnudki.

Kõik need teavitused ei teki aga üleöö, iga teavitus on vaja välja mõelda ja realiseerida. Seega peale rakenduse allalaadimist tuleb varuda veidi kannatust, aga loodetavasti on lõpptulemus seda väärt.

Milliseid arendusi oma äpiga tulevikus plaanis?

Tulevikus lisanduvad personaalsetele teavitustele ka personaalsed e-teenused, mida saab soovi korral ka kohe kasutada, ilma et peaks teenuse tarbimiseks rakendusest väljuma. Näiteks kui sulle tuleb teade, et vabanes lasteaiakoht, siis saad vaid nupuvajutusega selle broneerida. Samuti on plaanis koondada isiku digitaalsed dokumendid ja tõendid alates koolitunnistusest ja lõpetades autojuhilubadega, et neid siis vajalikul hetkel kasutada. Kõike plaane ei saa veel avaldada, aga eesmärk on koondada riigi-, kohaliku omavalitsuse ja eraettevõtete teenused kasutaja jaoks ühte aknasse ja vaid see osa, mis sellele konkreetsele kasutajale päriselt vaja on.

Kuidas paistab Rae vald Sinu kui elaniku vaates (info liikumine jm) ja kuidas Sinu kui arendaja/tehnoloogia eksperdi vaates?

Rae valla elanikuna olen ma üldise korralduse, taristu ja teenustega väga rahul. Mis puudutab info liikumisse, siis ma ei ole inimene, kes käib erinevatel kodulehtedel või sotsiaalmeediakanalites infot otsimas, et millised kohustused ja võimalused mul on. Minu kui elaniku jaoks on hetkel peamiseks infokanaliks Rae Sõnumid ja minu naine, kes on usinam infot hankima kui mina. Kui ma tunneksin elanikuna, et kõik on super, siis ma seda lahendust ei arendaks ja välja ei pakuks.

 Mis suunas peaks liikuma?

Mida oskan nii vallale kui ka vallas tegutsevatele teenusepakkujatele soovitada, on see, et kui te soovite olla kliendikesksemad mitte ainult sõnades vaid ka tegudes, siis iga teenindamisega seotud isik võiks vahel võtta endalt oma asutuse või ettevõtte töötaja mütsi peast ja vaadata oma tööle otsa elaniku/kliendi rollis. Need vaated ei pruugi alati kattuda ja nii saab aru, kuhu suunas tegelikult tuleks liikuda. Innovatsiooni ei tee need inimesed, kelle vaatenurk on kitsas, kes leiavad takistusi ja põhjendavad, et miks ei saa, vaid ikka need, kes julgevad unistada ja muudatusi ellu viia. Samuti kaasaksin ma elanikke kaasa unistama, sest meil on paljude erinevate elualade inimesi, kellel on palju tarkust ja visioone. Samas on sellega nii, et kui elanikke kaasata, aga pidevalt nende ettepanekuid eirata, siis nad peagi loobuvad ja kõik jätkub vanaviisi.

Kuidas oleme positsioneerides oma konkurentidega (Harjumaa teised vallad, Viimsi jt)?

Kui me räägime konkreetsest äpist, siis hetkel olen seda lahendust esitlenud kolmele omavalitsusele ja Rae vald haaras kohe härjal sarvist, erinevalt kahest eelnevast. Innovatsiooniga on ikka nii, et alguses viskavad 99% tegelastest sind uksest välja. Aga kui ajad järjekindlalt õiget asja, siis tuleb suur mass hiljem järele. Olen seda korduvalt kogenud.

Kui püüda võrrelda kohalikke omavalitsusi, siis ma ei sooviks kedagi esile tõsta ega ka maha tampida. Eks see ole ikka nii, et need on võimekamad, kellel on rohkem ressursse, aga ka väiksemad saavad kenasti hakkama. Samas, teades Rae valla käesolevaid projekte, siis julgen arvata, et uue klienditeenindussüsteemiga rebitakse teistest sammuke ette.

Aga kui vaadata suuremat pilti, siis Rae vallal on minu hinnangul tohutu potentsiaal olla innovatsiooni ja innovaatiliste ettevõtete kohale meelitaja – Jürist 10 minutiga linna, lennujaama veel kiiremini ja lisaks paljude teiste eeliste kõrval on meil ka ruumi, et siia maailmatasemel tegijaid meelitada. Olen isegi vahel mõelnud initsiatiivi võtta ja vast võtangi. Selleks on vaja nii kogukonna, aga ka poliitilist tahet ja loodan, et seda meil jätkub.

Usun, et kui Rae vald ütleks selge häälega välja, et soovime olla innovatsiooni kasvulava ja kõik on oodatud, siis nii mõnigi ettevõte tuleks pakkuma mõnda lahedat projekti ja oleks nõus sellesse ise panustama, sest nii saavad nad reaalse portfoolio ja neil on oma toote või teenuse levitamisega lihtsam edasi liikuda. Võti on koosvõime ja koostöö.

Hannes Raimets (Rae Vallavalitsuse IT juht)

Milliseid konkureerivaid lahendusi turul on hetkel?

Otseselt selliseid konkureerivaid lahendusi ei ole, kus kasutajal on üks personaalne rakendus, millele teenusepakkujad sisuliselt koputavad uksele, et kas võiksin sulle personaalselt teenuseid pakkuda. On erinevaid teenusepakkuja põhiseid rakendusi, aga need on sageli nii mahukad, erineva välimuse ja kasutajaloogikaga ning kasutajad vajavad oma igapäevase elu korraldamiseks nende sisust ja funktsionaalsusest vaid väikest murdosa. Seega on hea, et on loodud kasutaja vaatest ühtlustav rakendus, mis koondab nende eluks vajaliku ühte rakendusse kokku.

Kui püüda võrrelda, siis eesti.ee portaal võiks olla lähim konkurent, sest seal koondatakse inimese eluks vajalikke teenuseid ühte aknasse, aga tegemist on veebiportaaliga, mitte mobiilse rakendusega ning riigiportaal ei koonda erasektori teenuseid ega ka riikidevahelisi teenuseid, mis tarbija vaatenurgast on olulised.

Samuti saab vaadata seda rakendust ka kui e-posti ja SMS-i konkurenti. Selle lahenduse eeliseks on aga see, et teavitused ei kao rämpsposti, teavitusi ei saa saata suvalised tegelased, nagu seda saab e-posti või SMS-i puhul ning nii nagu teavituse saatja on ka teavituse saaja StateOS rakenduse puhul turvaliselt tuvastatud, vältimaks väärinfo ja pettuste levikut.

Hetkel on äpp kolmes keeles: eesti, inglise ja vene keeles. Asi ise töötab lihtsalt – inimene laeb StateOS äpi Google Play või App Store rakendusepoest alla, logib sisse ning jääb ootama teavitusi.

Konto loomisel saadakse isikukood (Mobiil-ID autentimisel ka telefoni number).

Lahendus toimib põhimõttel, et liitunud teenusepakkujad saavad esialgu kõikide kasutajate poole pöörduda ja kasutajal on peale esimest pöördumist võimalik blokeerida teenusepakkuja edasised teavitused. Seega saavad inimesed edaspidi teavitusi ainult neilt teenuspakkujatelt, kellelt nad tõesti tahavad.

Mõnes mõttes näeb StateOS välja kui Instagram, kus on ridamisi erinevaid teavitusi, kuid erinevus seisneb selles, et tegemist on igapäevase elu korraldamiseks vajaliku informatsiooniga.

NB! Esimese tuhande liituja vahel loosime välja nutitelefoni!