Rae vald on aasta kohalik omavalitsus noorte valdkonnas!

Haridus- ja Teadusministeerium ning Haridus- ja Noorteamet tunnustasid 3. veebruaril eelmise aasta silmapaistvamaid noorsootöövaldkonna tegijaid ja tegusid. Iga-aastane tunnustussündmus Noorte Heaks Tänu peeti tänavu virtuaalselt. Tunnustusi jagati 11 kategoorias ja võitjad kuulutas välja haridus- ja teadusminister Liina Kersna.

Aasta kohaliku omavalitsuse tiitli said Rae vald ja Saaremaa vald. Rae vald märgiti ära tänu noortevaldkonda panustamise ja noorsootöö arendamise eest 2020. aastal.

Rae vald on toetanud ja kujundanud Rae valla noorsootööd jõudsasti ja süsteemselt – väga suur arenguhüpe oli 2016. aastal, kui Rae Noortekeskus võeti valla hallatavaks asutuseks. See andis suurepärase võimaluse noorsootööl areneda Rae valla erinevatesse piirkondadesse. Tänaseks on noortekeskused olemas kõikides Rae valla keskustes (Lagedil, Vaidas, Jüris, Järvekülas ja Peetris). Sealjuures pakub Rae vald tööd 7 noorsootöötajale, noortekeskuse juhile, noorsootöö infospetsialistile ja noorsootöö spetsialistile ehk viimaste aastate jooksul on noorsootöötajate arv vallas kahekordistunud.

Rae vallas pööratakse tähelepanu noorte ettevõtlikkuse arendamisele, mille jaoks on loodud ka noorte ettevõtlikkuse arengukava, mida viib ellu töögrupp, mis koosneb erinevate koolide, noortekeskuse ja valla esindajatest. Sel aastal on koostöös hariduse ja noorsootöö valdkondadega loodud mitmeid õpikogukondasid lisaks, et suurendada nii formaal- kui ka mitteformaalhariduses tegutsevate inimeste omavahelist koostööd. Üheskoos Rae valla arengukavaga 2021–2030 loodi paralleelselt ka Rae valla hariduse- ja noorsootöö arengukava 2021–2025, mis on terviklik käsitlus alus-, üld- ja huviharidusest ning noorsootööst. Eelkõige tulenevalt vajadusest suurendada kõikide õppetasemete ja -liikide omavahelist sidusust, samuti integreeritust teiste eluvaldkondadega.

Rae valla noorsootöö on viimastel aastatel seadnud fookusesse väljaspool noortekeskuseid pakutavaid võimalusi, mis kaasab just vanemaid noori. Viimastel aastatel on enim tähelepanu hakatud pöörama rahvusvahelisele noorsootööle, mille tulemusel on noortekeskusel vabatahtlikke vastuvõttev akrediteering ning toimunud on erinevad noortevahetused. Koostööd peab oluliseks ka noortevolikogu, kes korraldab kord kvartalis Rae valla koolide õpilasesindustega ümarlaudu.

Rae vald on kokkuvõttes erinevate koostöövormide kogum ning toetab igati erinevate osapoolte aktsioone ja ettevõtmisi.

Vallas toimub igal aastal õpilasmalev, kus 2020. aastal sai tööd 160 noort. 2016. aastal pälvis meie malev riiklikul tunnustussündmusel aasta noortemaleva tiitli. Õpilasmaleva töösse on kaasatud suurem osa Rae valla allasutustest, sh mitmed eraettevõtted. Rae vald pöörab tähelepanu erinoorsootööle, mis sai mobiilse noorsootöö näol eriolukorra ajal jõudsalt rakendust.

Tänu rahastusele loodi huvihariduse ja -tegevuse toetus Rae vallas tegutsevatele juriidilistele isikutele, kus on kriteeriumite seas eraldi välja toodud võimaluste loomine erivajaduste ja/või riskikäitumisega noorte osalemiseks huvihariduses ja -tegevuses. 2019. aasta sügisel liituti SPIN-programmiga, mis on suunatud Rae valla koolides õppivatele käitumisraskustega noortele ning kestab tänaseni.

Rae vald on toetanud noortevaldkonna toimimise mõjusamaks muutmist pikemas perspektiivis igati – 2019. aasta novembris avati uus Peetri Noortekeskus ning eelmise aasta oktoobris avati Lagedi Noortekeskusele uus eraldiseisev maja. Just äsja avatud Lagedi Noortekeskuse avamine on juba eos toonud kaasa positiivseid ilminguid noorsootöö ja kogukonna vahelises koostöös – näiteks on ühiselt loomisel helkurisild ning planeeritud veel suuremaid sündmusi kogukonnarahvale. Lisaks eriolukorras Rae valla poolt toetatud mobiilne noorsootöö ehk tänavanoorsootöö areng, mis oli positiivses mõttes väga hüppeline. Noorsootöötajad olid eelmisel aastal tänavatel mobiilsed ning tänu koostööle noorsoopolitseiniku ja Rae valla lasteaedadega pakuti vajalikku tuge tervele kogukonnale. Tegevusega pälviti Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse poolt tunnustus „Parim siseturvalisusesse panustav organisatsioon 2020“. Vastava tunnustusega väärtustab HOL kogukondliku turvalisuse loomisse panustavaid organisatsioone, kes tõstavad kogukondlikku turvatunnet ja edendavad kogukonna elu ning on olulised partnerid kohalikele omavalitsustele ja ettevõtjatele.

Rae vald näeb noorsootööd pigem kui võimalust ja väärtuslikku partnerit oma arengute ja tegevuste elluviimisel ning toetab noori igast võimalikust valdkonnas.

Noorsootöötajad Rae vallas on kokkuvõtvalt öelnud, et õnneks ei pea nad enam valla juhtidele tõestama noorsootöö olulisust, aastate pikkuse töö tulemusena on saavutatud valla juhtidega ühine arusaam ning võib julgelt väita, et noorsootöö on Rae vallas prioriteet.

Olgugi, et oleme uhked väärika tiitli üle, ei jää vald ega noorsootöötajad loorberitele puhkama, vaid toimetavad täiskäigul edasi, sest nende peades ja südametes on juba võnkumas uute ideede alged, mis ootavad realiseerimist!

Fotol: Rae Noortekeskuse naiskond Kurnas koos vallavanem Madis Sarikuga vastlapäeva tähistamas. Foto: Ott Kattel.