Rae vald on lapsesõbralik omavalitsus 2023

Regionaal- ja põllumajandusministeerium tunnustas kohalikke omavalitsusi 2023. aasta teenusetasemete analüüsi tulemuste põhjal kolmes kategoorias. Rae vald osutus lapsesõbraliku omavalitsuse tunnustuse saajaks silmapaistvate tulemuste eest neljas teenusvaldkonnas – alusharidus, põhiharidus, noorsootöö ja laste heaolu.

Regionaal- ja põllumajandusministeerium avalikustas kohalike omavalitsuste 2023. aasta teenustasemete analüüsi tulemused portaalis minuomavalitsus.ee. Värske analüüs hindab omavalitsuste kõiki peamisi teenuseid ühtse metoodika alusel. Omavalitsuste keskmine teenustase 2023. aastal skaalal 0–9 kasvas tasemelt 3,8 tasemele 4,1 (kasv 6%), seejuures kriisideks valmisolek tõusis tasemelt 5,3 tasemele 6,6 (kasv 25%).

Tulemuste puhul on seekord silmapaistvamaid omavalitsusi esile tõstetud kolmes kategoorias: parimad võimaluste kasutajad, avatud valitsemisega omavalitsused ja lapsesõbralikud omavalitsused.

Tulemustega saab põhjalikumalt tutvuda portaalis minuomavalitsus.ee. Projekti raames on omavalitsuste teenuste taset avaldatud alates 2020. aastast. Hindamiseks vajalikke andmeid on kogutud riiklikest registritest, riigiasutuste andmebaasidest, kohalikelt omavalitsustelt ning elanike rahulolu uuringutest.

Portaali andmeid uuendatakse kord aastas aastase tagasivaatega ning sellega soovitakse kaasa aidata kohalike teenuste arengule. Projekti kaasrahastatakse Euroopa Liidu vahenditest.

 

Foto: minuomavalitsus.ee