Rae valla aastane elanike juurdekasv ületas esimest korda 1000 piiri

Rae elanikkond on kasvanud viimase viie aasta jooksul ligi 1000 elaniku võrra, kuid 2017 ületas see rahvastikuregistri andmetel maagilise tuhande piiri jõudes 1012 uue elanikuni.

Vallavanem Mart Võrklaeva sõnul on kasv tore. " See viitab sellele, et Rae elukeskkond on hea, mille nimel on vald palju tööd teinud. Kuid nagu pea igal asjal on kaks külge, siis kiire rahvaarvu kasv nõuab tänasest suuremat pingutust, et ka valla uuemad elanikud saavad kätte vajalikud teenuseid," kõneles Võrklaev.

Vallavanem nendib, et 2018.aasta Rae valla 39,3 mln euro suurune eelarve on aegade suurim. „Kuna kolmandik elanikkonnast on lapsed, kes vajavad lasteaia- ja koolikohta, siis käesoleval aastal ehitame taas kahte lasteaeda korraga nagu oli see kolm aastat tagasi,“ resümeerib Võrklaev, lisades et uued hooned hakkavad kerkima Järvekülla. „120- kohaline hoone tuleb Kaare teele ja 180- kohaline hoone ehitatakse Vana – Tartu maantee ja Turu tee ristumise lähedusse,“ kõneles Võrklaev.

Elanike arvu kiire kasv seab omavalitsuse tööle kõrged nõudmised ning samuti nõudluse investeeringute järele.  Rae valla 2018. aasta suurematest investeeringutest ja eelarvest saab lugeda Rae Sõnumite portaalist http://www.raesonumid.ee/vallavalitsus/rekordeelarve-toob-kaks-uut-lasteaeda-ja-jueri-tervisekeskuse

Rae valla elanike arv on käesoleva aasta 1. jaanuari seisuga 17967.

Foto Rae Sõnumid

Peetri lastejooks 2011