Rae valla elanike uuring arenguprogrammi TÄISKÄIK raames

Hea Rae valla elanik!

Rae vald koostöös Tallinna Ülikooliga keskendub täiskasvanud elanikkonna õppimise toetamisele kohalikul tasandil. Selleks viime läbi kaardistusuuringu valla elanike seas.

Palume Sul vastata alljärgnevale küsimustikule, et saada teada Sinu eelistused, soovid ja vajadused. Tagame vastaja anonüümsuse ja kasutame andmeid üksnes uuringuga seotud eesmärkidel. Küsimustikule vastamine võtab umbes 4 minutit. 

Küsimustikule saab vastata SIIN.