Rae Valla Kogukonna Akadeemia

Rae Kultuurikeskus avab Rae Valla Kogukonna Akadeemia. See on vabaaja veetmise võimalus erinevatele kogukonna sihtgruppidele.  Elukestev õpe pakub inimestele mitte ainult teadmisi, vaid ka elujõudu. Kogukonnaakadeemia eesmärk on võimalus regulaarselt kokku saada, omavahel suhelda ning täiendada oma teadmisi. Koos tulevaste akadeemia liikmetega püüame leida selliseid kogemusnõustajaid, koolitajaid, spetsialiste ja teadlasi, kelle loengud pakuvad huvi ning rikastavad meie inimeste teadmiste pagasit.

Tutvustame mõnda valdkonda, mida tahame arendada ja juba arendame.

Kogukondlike loengute sari

Alustasime selle sündmusega Rae Tõn 2023 raames oktoobris. Kogukondlikud loengud on mõeldud kõigile Rae valla kogukondlike tegevustega seotud vabaühendustele, RVAKSi liikmetele, valla ametnikele, õpilastele ja MTÜ-dele. Kohtumised on avatud kõigile, kes soovivad teadmisi ja inspiratsiooni ammutada.

Rae Kogukonnaköök

20. oktoobril toimus Rae Valla Kogukonnaköögi avaüritus, kus ühiskokkamise kõrvale pakkusid kohalikud väiketootjad põnevaid jooke ja sai kuulda kogukonnaköögi tulevikuplaane.
Rae Valla Kogukonnaköögi näol on tegemist formaadiga, kus katsetame uute maitsetega nii pliidi ääres, loengusaalis kui ka õppekäikudel. Lisaks sündmustele hakkab kogukonnaköök pakkuma ka uusi kogukonnateenuseid hobikokkadele, kes koduköögist juba välja kasvanud.

Vabade Kunstide Akadeemia

Kuigi Vabade Kunstide Akadeemia on juba osaliselt käivitunud, kavatseme seda edasi arendada ja viia uuele tasemele. Pakume akadeemia raames käsitöö- ja kunstitöötubasid, kus osalejatele pakutakse individuaalset juhendamist parimate käsitööliste, kunstnike, muusikute ja kirjanike poolt.

Koostöö Töötukassaga

Keskendume oskuste arendamisele ja teadmiste jagamisele, et aidata kogukonnaliikmetel paremaid võimalusi leidmaks tööd ja karjääriarendust.

Kultuurikohvik

Rae Kultuurikeskus haldab Vaskjala loomeresidentuuri, mida külastavad loovisikud (kunstnikud, muusikud, tantsijad, kirjanikud jne) erinevatest riikidest. Järgmise aasta alguses tahame käivitada keelekohviku, kus inimesed saavad praktiseerida erinevaid keeli vastavalt oma oskustele. See annab võimaluse kultuuridevaheliseks suhtluseks ja keelte õppimiseks.

Liitu meiega ja saa osa põnevast kogukonnaakadeemia teekonnast, kus kohtuvad õppimine, loovus ja kogukondlik ühtekuuluvus! Küsimused ja ettepanekud Rae Valla Kogukonna Akadeemia saada meilile toomas.aru@rae.ee.

Foto: Ott Kattel