Rae valla volikogu esimeheks valiti Laine Randjärv

Tänasel, 26. oktoobril toimunud vallavolikogu istungil valiti volikogule uueks esimeheks Laine Randjärv (RE) ja aseesimeheks Agu Laius (IRL).

“On suur au võtta volikogu juhtimise vastutus Rae vallas, mis on üks Eesti võimekamaid valdu,” ütles Laine Randjärv ning lisas, et loodab kodukoha jätkuvasse arengusse panustada ka oma eelnevate tööaastate kogemust. “Soovin kaasates valla kogukonda teha sisukat meeskonnatööd vallavalitsuse ja volikoguga, et panustada järgnevate aastate jooksul parima elu ning ettevõtluskeskkonna arengusse Rae vallas.”

Viimased kaheksa aastat volikogu esimehena ametis olnud ja uue perioodi volikogu aseesimees Agu Laius pidas senini kestnud Reformierakonna ning Isamaa ja Res Publica Liidu koostööd igati tulemuslikuks. „On loomulik, et see jätkub ka uuel perioodil. Nii jätkab vald valitud arengukursil,“ resümeeris Laius, kes lubab oma tegevuses edaspidi keskenduda sellele, et uuel perioodil kasvab veelgi volikogu ja volikogu komisjonide roll valla asjade arutamisel ja otsustamisel. Laius leiab, et veelgi enam on tarvis kaasata ka vallaelanikke ja nende esinduskogusid.

Reformierakonna ja Isamaa ja Res Publica Liidu koalitsioonileping allkirjastati 24. oktoobril. Koalitsioonilepingus on seatud peamiseks eesmärgiks töötada Rae valla arengukava 2016-2025 ja teiste arengudokumentide alusel. Valmis lubatakse ehitada keskväljakud nii Peetrisse kui Jürisse, Ülemiste promenaad ja oluliseks peetakse esimese vabaõhulasteaia loomist.

25-mandaadilisest volikogust sai Reformierakond 14 kohta ja Isamaa ja Res Publica Liit 3 kohta.

Laine Randjärv kutsus Rae vallavolikogu uue istungi kokku 1. novembriks. Teisel istungil algusega kell 18.00 antakse volitused uuele valitsusele.