Tallinn väike ringtee parandab oluliselt Rae valla elanike liikumisvõimalusi

Kui kõik kavandatu aastatega teoks saab, kujuneb Rae valla põhjaosast oluline transpordi sõlmpunkt, mida läbib nii Rail Baltic, trammiliin Jürini kui Tallinna väike ringtee. Eestit, Lätit ja Leedut ühendavast raudteest oleme kirjutanud ning selle trass on paika pandud. Trammiliini sobivuse kohta on Harjumaa Omavalitsuste Liit tellinud uuringu ja tulemused peaksid selguma käesoleval aastal.

Märtsis anti ametlik käik Tallinna väikese ringtee eelprojekteerimisele. Tegemist on Põhja-Eesti aegade suurima tee-ehituse objektiga, mis on oma mahult mastaapsem kui Ülemiste ja Haabersti ristmiku ning Reidi tee projektid kokku. Lisaks Rae vallale on projekti kaasatud Tallinna linn, Maanteeamet ja Tallinna Lennujaama AS. 

Lennuvälja alla kaalutakse tunneli ehitamist

Ringtee ühendaks Lasnamäe linnaosas asuva Smuuli tee Tartu maantee ja Viljandi maantee Valdeku tänava piirkonnaga nii, et enam ei pea kesklinnast läbi sõitma. Võimalik, et tee hakkab kulgema kolmel tasandil. Tartu maantee kohale ehitatakse kahetasandiline ristmik arvestusega, et selle alla mahuks trammitee, ja Lasnamäe poole saab sõita Läike tee 32 maja (seal tegutseb Pilot Motorsi autosalong) lähistelt. Lennuvälja maandumisraja alla kaalutakse umbes poole kilomeetri pikkuse tunneli rajamist.

Rae vallavanema Mart Võrklaeva sõnul lahendab Tallinna väike ringtee korraga mitu järjest süvenevat probleemi. „Esiteks väheneb oluliselt Ülemiste ristmiku liikluskoormus ning Rae valla inimesed pääsevad kiiremini kesklinna ning mööda ringteed Lasnamäele ja Nõmmele. Teiseks annab uus tee alternatiivi Tallinna sisenemisel suurõnnetuse korral. Kolmandaks tuleb sõidutee kõrvale kergliiklustee, mis avardab oluliselt võimalusi sporti teha ning jalgsi ja jalgrattaga tööle liikuda. Samuti annab uus tee võimaluse uute ühistranspordiliinide käivitamiseks. See kõik kokku peaks looma tingimused, et vähendada igapäevast autode kasutust,“ loetleb Võrklaev.

Kahe aasta taguste andmete põhjal on Tallinna piiril Tartu maanteel liiklussagedus ligi 25 000 autot ööpäevas. Arvestades Ülemiste linnaku kasvu, Rail Balticu Ülemiste terminali ehitust ja Rae valla uuselurajoonide kiiret kasvu, suureneb sealne liikluskoormus järgmistel aastatel märkimisväärselt. Enamjaolt tuleb tee 2+2 sõiduradadega, 1+1 valiku puhul peab arvestama 2+2 perspektiiviga.

Ehitusega plaanis alustada 2022. aastal

Rae abivallavanem Priit Põldmäe täpsustab, et ilmselt rekkad väikese ringtee kaudu sõitma ei hakka. Sadamast tulles suunatakse suured veokid mööda Reidi teed Lasnamäele ja sealt Tallinn-Lagedi tee kaudu Tallinna ringteele. Küll on Rae vald huvitatud, et väikest ringteed saaks kasutada ühistransport.

Põldmäe ütleb, et kinnisvaraarendajatel valitseb Rae valla põhjapiirkonna vastu suur huvi. Enne projekti valmimist on kavandatava ringtee lähistele aga keeruline maad planeerida.

„Olen saanud Rae valda kolida kavatsevatelt inimestelt väga palju küsimusi seoses Rail Balticu raudtee ehitusega. Nüüd soovitan enne kinnisvara soetamist selgeks teha ka Tallinn väikese ringteega seonduvad üksikasjad, et hiljem ei tekiks halbu üllatusi,“ rõhutab Põldmäe. „Kindlasti seisab vald selle eest, et projekteerimisel arvestatakse juba loodud elukohtadega ja pigem näeme uue tee ääres äritegevust või rohealasid.“

Eelprojekti ja vajalike uuringute tegemiseks kulub hinnanguliselt kaks aastat ning see läheb maksma umbes 800 000 eurot. Rae vald panustab eelarvesse 130 000 euroga. „Arvan, et ehitusega on reaalne alustada 2022. aastal ja osapooled on jõudnud arusaamisele, et esmajärjekorras tuleb ehitada Tartu maanteed ületav viadukt,“ märgib Võrklaev.