Ühistransport septembrikuus

Septembrist suureneb sõitjate arv oluliselt kuna suvepuhkuselt naasevad nii töötajad kui õpilased, kes suures osas hakkavad kasutama ühistransporti.

KOOLITRANSPORT

Siseliinid on kohaliku omavalitsus poolt tellitav ja rahastatav omavalitsuse sisene liinigrupp, mille üheks eesmärgiks on õpilastele kodu-kool-kodu ühenduste tagamine. Teenuse osutamise periood on kooliaasta. Siseliinide sõiduplaanide koostamisel lähtub Keskus omavalitsuselt laekunud infost elukohtade ja koolide kohta. Tihti ilmneb, et valla või linna esindaja edastatud info ei lähe kokku tegeliku vajadusega, näiteks lapse tegelik elukoht ei vasta registreeritud aadressile. Sellisel juhul jäävad mõne pere koolilaste sõidud kool-kodu ja kodu-kool vahel kas täielikult või osaliselt tagamata. Olukorra lahendamiseks tavaliselt kiireid lahendusi teenuse tagamiseks olemas ei ole. Vallale või koolile tuleb esmajärjekorras teada anda tekkinud olukorrast ja kirjeldada oma vajadusi. Kõik muudatusettepanekud kogutakse kokku suveperioodil. Sõiduplaanid kinnitatakse augusti alguses ning siis algab kooskõlastamine ja kinnitamine, millele järgneb teavitusperiood. Kui kooliaasta alguses ilmnevad lisavajadused, planeeritakse muudatused esimesel koolivaheajal ning teisest veerandist on võimalik muudatuste rakendamine.

Koolide juurde jõudmise ja sealt tagasisõitude kellaajad on kooskõlastatud valdadega vastavalt tundide alguse- ja lõpuaegadele.

Valdade siseliinide sõiduplaanid avaldatakse Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse koduleheküljel Üldinfo -> Omavalitsuste siseliinid ja samuti riiklikus sõiduplaanide andmebaasis reisija väljundis www.peatus.ee

Piirkonnad, kus koole teenindavad avalikud liinid, ei ole muudatuste tegemine kooliaegadega samas rütmis nii lihtne. Arvestada tuleb ka nende inimestega, kes bussiliine kasutavad tööle ja koju sõiduks. Sellistel juhtudel on oluline õpilaste/tavakasutajate suhe sõitjate arvus.

TASUTA SÕIT

Maanteeameti (nüüdse Transpordiameti) peadirektori käskkirjaga kehtestati alates 1. juulist 2018 tasuta sõiduõigus avalikel maakonnaliinidel kõigile sõitjatele Harjumaal, Raplamaal ja Lääne-Virumaal, kelle vanus on 19 või vähem eluaastat ja 63 ja rohkem eluaastat. Teistele sõitjatele jäid kehtima praegused üksikpiletite hinnad. Kuukaartide hindasid korrigeeriti madalamaks, eelneva 20-kordse üksikpileti hinna asemel moodustab kuukaardi hinna nüüd 15-kordne üksikpileti hind.

Harjumaal tehakse aastas ligi üle 5 miljonit sõidu. Sellise arvu isikut tõendavate dokumentide kontrollimine, vanuse kindlaks määramiseks, ei ole mõeldav. Sisenemine ühiskaardiga võtab aega 8 sekundit, sisenemine ilma ühiskaardita 30 sekundit. Parema ühistranspordikorralduse ja mugavama ning kiirema teenuse pakkumise eesmärgil viidi juba aastal 2012 läbi riigihange ja hakati kasutama elektroonilist piletimüügisüsteemi. Selleks, et kasutada avalikel maakonnaliinidel tasuta sõidu õigust, tuleb oma sõit piletimüügiseadmes registreerida isikustatud Tallinn-Harjumaa ühiskaardiga. Ühiskaardi puhul on tegemist NFC ehk lähiväljaside kaardiga, mis lubab kontaktivabalt viibata  ning on turvaline andmekandja. Kuigi kaardil on mitmeid erinevaid välimusi, on sisu sama. Piletimüügisüsteemis on käibel Tartu, Pärnu, Atko, GoBus, ja Ridango kaardid (edaspidi ühiskaart). Samalaadseid kaarte peale ühistranspordikaartide on veel. Paljud koolid on paberkandjal õpilaspiletitelt üle läinud elektroonilistele õpilaspiletitele, mis on juba eelnevalt isikustatud ja ühilduvad samuti piletimüügisüsteemiga.

ÜHISKAART

Ühiskaarti saab soetada endale mitmetest müügipunktidest üle Eesti, www.pilet.ee kodulehel on olemas nimekiri müügikohtadest piirkondade kaupa.

Tasuta sõiduõiguse ehk 100% soodustuse saamise kasutamiseks on vajalik kasutatav kaart eelnevalt isikustada. Isikustada saab nii müügipunktis, teenustasu 1 euro, või tasuta www.pilet.ee lehel. Kuna tasuta sõiduõigus on antud vastavalt vanusele, peab igal sõitjal, kes soodustust kasutada tahab, olema isiklik kaart. Bussi sisenedes tuleb kaart validaatoris registreerida. Sellega on olemas sõiduõigus. Kui kaart registreerimata jätta on tegemist piletita sõiduga ning vastavalt seadusele rakendab järelevalve tuvastamisel seadusega ettenähtud trahvi 40 eurot.

Sõitjatele, kellel ei ole ette nähtud tasuta sõidu õigust, säilib võimalus ühiskaardile laetud rahaga osta sularahapiletist 20% soodsama hinnaga üksikpilet.

MIS VÕIB OLLA PROBLEEMIKS?

Tasuta sõidu õigusega esinevad probleemid:

·        On esinenud olukordi, kus inimesel on olnud isikustatud kaart juba pikalt ja vanus vastab ka tasuta sõidu õiguse tingimustele, kuid maakonnaliinil näitab kassa, et sõidu õigus puudub. Sellise olukorra vältimiseks soovitame üle vaadata oma andmed www.pilet.ee lehel ja kaardiga seotud grupid (Põhja-Eesti pensionär või Põhja-Eesti õpilane) ja gruppide puudumisel enne sõidu tegemist kaart üle isikustada.

·        Tasuta sõidu õigus peaks olema, aga kassa ei tuvasta seda ja juht müüs pileti kaardil oleva raha eest. Sellisel juhul kirjutada avaldus info@pilet.ee ja paluda pilet tühistada, raha kantakse tagasi kaardile.

·        Soovite registreerida oma kaardil oleva tasuta sõidu õiguse, sisenete ning teavitate juhti oma sihtpunktist, tõstate kaardi validaatorile ja juht müüb Teile kaardil oleva raha eest pileti. Sisenedes registreeri oma kaart. Kui ütlete juhile oma sõidu sihtpunkti, siis eeldab juht, et soovite osta pileti ning siseneb müügikeskkonda. Kui registreerimisel kontrollib kassa esmalt kaardil olemasolevaid sõiduõigusi, siis pileti müügi teostamisel kassa seda enam ei kontrolli. Kui teil on tasuta sõidu õigus, siis piisab registreerimisest, segaduste vältimiseks võite teavitada juhti soovist registreerida kaart, siis ei alusta juht müügiprotsessi. Selline probleem on uue süsteemi sisse töötamise algusega kaasnev probleem, mis nii sõitjate kui juhtide vilumuse tekkides laheneb iseenesest.

·        Kui soovite sõidupiletit osta, siis andke juhile oma soovist täpselt teada, ning nimetage oma sõidu sihtpunkt, kas peatuse nimena või tsoonina.

Valideerimise andmed muutuvad eriti oluliseks liinide planeerimisel. Keskus lähtub liinide planeerimisel, nii marsruutide loomisel, kui ka sõidukite mahutavuse arvestamisel registreerimise andmetega. Kui sõitja kohta registreerimisega andmeid ei ole loodud, siis ei ole süsteemis näha sõitja sõiduvajadusi, seega ei saa nendega ka planeerimisel arvestada. Registreeri alati oma sõit!

Avalikel liinidel on sisenemine esimest ja väljumine tagumisest uksest. Nii saame peatustes ajavõidu ja loomulikuma liikumisskeemi. Soovitame kasutada sarnast liikumisskeemi ka valla siseliinides.

HEAD REISI!