Ülikiire internet jõuab Peetri, Järveküla ja Patika piirkonda

Kui praegu jõuab enamiku Peetri, Järveküla ja Patika elanikeni internet õhu kaudu, siis juba tuleval aastal avanevad võimalused liituda ülikiiret ühendust võimaldava lairibavõrguga.

„Projekt sai alguse vajadusest liita kõik vallaasutused operaatorineutraalse fiiberoptilise kaabliga ühte võrku ja tagada neile võimalus kasutada RIA ülikiiret lairibaühendust, mis ei konkureeri kommertsteenusepakkujatega ning on mõeldud avalikele asutustele väga soodsa hinna ja hea kvaliteediga,“ selgitab Rae abivallavanem Tanel Tammela.

„Kuna Peetris ja Järvekülas on kokku kolm kooli ja kolm lasteaeda, siis oli otstarbekas siit alustada,“ jätkab ta. „Samuti leidsime, et mõistlik oleks seda suurepärast võimalust laiendada ka elanikele. Fiiberoptilise kaabli hüvesid saavad soovi korral nautida kõik inimesed, kes rajatava trassi läheduses elavad. Neile on projekteeritud liitumisvõimalus krundi piirini.“

Konkurents viib hinnad alla

Trassi, mis algab Uuesalu sidemastist ja lõpeb Peetri pargis, projekteerimine on lõppenud ning lähiajal kuulutatakse välja ehitushange. Plaanide kohaselt alustatakse töödega jaanuaris ja võrk saab valmis 2022. aasta lõpuks. Trassi kulgemist saab täpsemalt vaadata map.rae.ee ja ülikiire internetiga liituda soovijad on oodatud endast märku andma energia.ee/kiireinternet.

Tegemist on võrguga, mis hõlmab esimeses etapis 400 hoonet ja mida võivad kasutada kõik sideoperaatorid. Rae valla kolm suuremat teenusepakkujat on praegu Telia, Elisa ja Tele2.

„Tekib konkurents. Valla asutused ja erakliendid saavad võtta pakkumisi ning teha endale sobivaima valiku. Esimese sammuna tuleb liituda võrguettevõttega Enefit Connect. Trassi lähedal paiknevatele ettevõtetele ja majapidamistele läheb see maksma 199 eurot. Võrgu valmides võtame liitunutega ühendust ja tutvustame lähemalt erinevaid võimalusi,“ lisab Enefit Connect taristu liitumiste teenuste üksuse juht Oliver Ruus. „Tänapäeval on operaatorite valik tehtud väga lihtsaks. Piisab baasinternetist, millele saab soovi korral liita näiteks Telia, Go3 või Apollo TV teenused.“

Ettevõtte Enefit Connect tootejuht Gaius Mets ütleb, et huvi ülikiire interneti vastu on tundnud mitmed omavalitsused, kuid Rae vald on üks esimesi, kes on omapoolset initsiatiivi üles näidates ka tegudeni jõudnud. „Mahu poolest on Rae vald omavalitsusena suurim lairibavõrgu tellija,“ täpsustab Mets. „Samas on praegu mõistlik hangetega mitte tormata, sest ehitushinnad on järsult tõusnud. Tuleb leida optimaalne tasakaal.“

Lairibavõrk tagab kiire ja stabiilse ühenduse

Praegu kasutab suurem osa Peetri ja Järveküla elanikke õhu kaudu levivat internetti. „COVID-19 piirangute ajal tulid välja selle süsteemi nõrkused – tarbimine kasvas meeletult ja tekkis ülekoormus,“ märgib Ruus. „Lairibaühendused on oluliselt stabiilsemad ja võimaldavad pakkuda suuremaid kiiruseid. Läbi õhu on kohati võimalik saada kiiruseks 100–150 Mbps, kuid mida suurem on kasutajate hulk, seda väiksemaks läheb kiirus. Fiiberoptilise kaabli puhul ei jaga klient internetiressurssi ja lepingus lubatud kiirust saab ka reaalselt kasutada.“

Sarnast ülikiire interneti võrku ehitab Enefit Connect ka Patikal, kuid teeb seda hajaasustuse programmi raames ning seal on rahalist tuge pakkumas riik. Tööde teostamise tähtaeg on 1. jaanuar 2023.

Tammela sõnul tegutsetakse juba selle nimel, et laiendada võrku ka Rae külla, kuhu on kavandamisel uus põhikool, ja sealt edasi Jüri alevikku. „Teeme tihedat koostööd ka kinnisvaraarendajatega, et võrk oleks varajases faasis viidud uute elamuteni,“ kinnitab Tammela. „Antud valik annab ohtralt võimalusi tulevikuks ning seda on mugav rajada ning ühtlasi saab kulusid optimeerida koos elektrikaabliga.“

Fotol: Rae abivallavanem Tanel Tammela ja Enefit Connecti tootejuht Gaius Mets tunnevad head meelt, et ühena esimestest jõuab ülikiire internet Järveküla lasteaeda. Fotograaf: Andres Kalvik.