Vaida kooli 1. september kulges uue hooneosa avamise ootuses

Septembri teisel poolel valmib Vaida põhikooli juurdeehitise teine etapp, mille tulemusel tuleb vana klassiploki asemele kaheksa uut klassiruumi. Kirjandushuviliste õpilaste jaoks valmib väike ja hubane lugemissaal, mida saab kasutada lisaks raamatute sirvimisele ka vabaajaveetmise ja koduste tööde tegemise kohana näiteks koolibussi ootajatele. 

Veel laiendatakse parklat ja kooli ees asuvale sõiduteele ehitatakse bussitasku. Septembri lõpus saab koolimaja hoones olema jõusaal, kuhu on oodatud muskleid triikima ka kohalikud elanikud. Tööd lähevad maksma rohkem kui 1 146 000 eurot ja seda rahastab täies ulatuses Rae vald. 

Vaida kooli direktorina kolmandat õppeaastat alustava Piret Halliku sõnul on ehitustööd kulgenud plaanipäraselt. Koolijuht loodab, et tulevikus leitakse valla eelarvest raha, et ajakohastada spordihoonet ja selle välisfassaadi. 

Õpilaste arv kasvab 

Vaida kooli moto on „Vaim virgeks, keha terveks!“ ja sellest õppeasutuse töötajad ka lähtuvad. Seda saab saavutada siis, kui väärtustada elu, tervist ja inimesi enda ümber. Lugupidamine, austus, sõbralikkus ja mõistmine on see, mis loob koolis rahuliku, loova ja samas energiast pakatava õhkkonna. Kui lisada siia ka spordi- ja huviringid, millest osavõtjad näitavad häid tulemusi ka vabariiklikul tasemel, saab öelda, et noore inimese arenguks on loodud ideaalilähedased tingimused. 

Kohalikku kooli hindavad ka ümberkaudsed elanikud. 1. septembril alustas Vaida põhikoolis oma esimest kooliteed kakskümmend 1. klassi õpilast. Võrreldes eelmise aastaga on õpilaste arvu suurenemine märgatav – mullu õppis koolis 114 last, tänavu on nimekirjas 131 õpilast. Väärib märkimist, et 114 õpilasest 82 lõpetasid hinnetega „4“ ja „5“. 

Kahe Vaida kooli õpilase ema Merit Raudkepp ütleb, et pere on kaalunud teise valda kolimist, sest seal asuv suvekodu on neile väga armsaks saanud, kuid just Vaida toetav ja arendav koolipere hoiab neid Rae valla lõunapoolseimas alevikus, kus 1. augusti seisuga elas 863 inimest, paigal. 

„Vaida koolis on palju õpetajaid ja vähe lapsi ning just seetõttu on võimalik igale õpilasele personaalselt läheneda – märgatakse lapse tugevusi ja nõrkusi,“ märgib Raudkepp. „Õpetajad teevad rohkem, kui palk ette näeb. Huviringe on spordist täppisteaduseni. Ka omavaheline suhtluskeskkond on väga hea. Ma pole kuulnud, et koolis oleks kedagi kiusatud.“ 

Kõik tunnevad kõiki 

Veskitaguse külas elav ja Tallinnas tööl käiv Gea Promet, kelle kaks poega Vaidas õpivad, tunnistab, et pere kaalus laste koolivalikul ka Jüri gümnaasiumi ning pealinna haridusasutusi. „Valik langes väikese Vaida kooli kasuks, sest seal tunnevad kõik kõiki,“ selgitab Promet. „Õpetajaskond on super ja direktor mitte ainult ei räägi headest mõtetest, vaid viib need ka ellu. Tore, et nüüd on koolil oma tööõpetuseklass ning enam ei pea selleks tunniks bussiga Oru või Peetri kooli sõitma.“ 

Eelmisel õppeaastal lõppes Vaida kooli juurdeehituse esimene etapp, mille tulemusel valmis tööõpetuse- ja loodusaineteklass, muusikaklass/auditoorium koos helitehnikaga, kaasaegne köök, multifunktsionaalne söögisaal, õppeköök, kunstiklass, tugispetsialistide kabinet ning õpetajate tuba. „Lisaks suurepärastele õppimisvõimalustele alustasid tööd uued huviringid, mis soojalt vastu võeti,“ lisab Hallik. 

Andres Kalvik 

Foto: Rae Sõnumid 

Vaida kooli moto on „Vaim virgeks, keha terveks!“.