Valimisikka jõudnud noored saadaksid kõik täiskasvanud valima

Selle aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimistel saavad Rae vallas valimisõiguse ligi 300 noort vanuses 16–17 aastat, kes näevad valimisõiguses küll paremat võimalust noorte huve kaitsta, aga tunnevad, et vajaliku info kättesaamine targa otsuse langetamiseks ei olegi nii lihtne ja huvi valimiste vastu on väike. Küll aga on noored seda meelt, et täiskasvanutel oleks patt oma sõna mitte sekka öelda.

„24 õpilasest teatas valima minemisest ainult kolm ja kui põhjuseid küsiti, siis see oli teadmatus. Ei teata erakondi, ei teata isegi isikuid, kindlasti ka mitte põhimõtteid,“ kõneleb Jüri gümnaasiumi õpilasesinduse liige Carmen Lepik (17) ligi poolteist kuud enne valimispäeva toimunud Rae Sõnumite vestlusringis teemal „Noored ja KOV valimised“. Carmen on veendunud, et info pole ka noore jaoks kergesti omastatav.

Rae valla noortevolikogu esimees Frederik Tihhonov toob välja olulise plussina alla 18aastaste valimisõiguse juures, et kindlasti on noorte huvides ise oma elukeskkonda kujundada. „Nad saavad näidata oma seisukohti ja seista nende jaoks oluliste teemade eest. Nii on tagatud parem ühiskonna kaasatus poliitikasse ja otsused on paremini kooskõlastatud kogu rahvastikuga,“ leidis Frederik.

Joosep Tiitus (16) usub, et parteidele võib noortele valimisõiguse andmine kasulik olla, sest noori on ikkagi Rae vallas päris palju ning kuna noored ei mõtle läbi seda, et mis on õige ja mis ei ole või kelle poolt hääletada, siis nendega on poliitikutel lihtsam manipuleerida.

Ka Frederik on veendunud, et kuigi 16–17aastaste valimisõigus on hea, ei ole noorte poliitikaalased teadmised veel nii kõrgel tasemel, et selles kaasa rääkida või kaasa mõelda ning see on asi, mida tuleb kindlasti arendada. 

Joosep leiab, et noored inimesed, kes midagi poliitikast teavad, on kas ise aktiivsed või on neile vanemad nendest asjadest rääkinud. „Minul isiklikult on tulnud poliitika vaated vanemate poolt, kes on seletanud mulle, kuidas nemad näevad erinevaid erakondi ja ma olen nõustunud sellega.“

Info jõuab vanemate kaudu

„Minuni jõuabki ainult läbi vanemate see info. Õpetajad koolis poliitikutest juttu ei tee,“ kirjeldab olukorda Vaida noori esindav ja praegune Kadrioru Saksa gümnaasiumi õpilane Saskia Sõrmus (17). „Mõnikord küll mõni õpetaja küsib, kelle poolt te tahate valida, kuid keegi ei tea sellest midagi ja ei oska vastata,“ kõneleb Rae valla noortevolikogu liige ja Jüri gümnaasiumi 9. klassi õpilane Georg Sikka (15), kelle klassikaaslaste hulgas on juba valimisealisi noori.

„Valima peaksid minema täisealised inimesed. Kuid samas miks mitte, noorte hääl loeb ju ka väga palju ja kes muu siis esindab neid noori, kui mitte noored ise,“ leiab Vaida noorte huve esindav Saskia. „Aktiivsetele noortele on see hea võimalus kaasa rääkida oma valla arengus ja elus. Nii et selles on nii plusse kui miinuseid, kuid mina kaldun rohkem selle poole, et see iga võiks olla siiski 18 ja mitte 16,“ lisab Carmen.

Saskia paneb ühemoodi südamele kõikidele valijatele, et kindlasti kasutaksid kõik täiskasvanud ära oma valimisvõimaluse. Tema arvates jääb erapooletuks see, kellele kõik sobib. „Kui ta on tõesti rahul, siis on ju ainult hästi, tegelikult me ju valimegi sellel eesmärgil, et oleks hästi või veel paremini,“ arutleb Saskia, kes leiab, et erapooletu olla on ka OK, kuid samas, kui valijal on põhjendatud valik, siis miks mitte seda jagada.

Samal meelel on ka Georg, kes rõhutab, et kuna meid Eestis on hästi vähe, siis alates 18. eluaastast peaks kindlasti valimas käima ja oma arvamuse välja ütlema. „Kui inimesele sobivad kõik, siis tema võiks valida selle poolt, kes on praegu võimul ja minna sama teed edasi.“

Signe Heiberg

Loe lisaks http://www.raesonumid.ee/Kogukond/isikukesksus-voi-parteiprogramm-kuidas-valivad-noored-kohalikel-valimistel

Foto: Rae Sõnumid

Georg Sikka (15), Carmen Lepik (17), Joosep Tiitus (16) ja Frederik Tihhonov (18) Jüri raamatukogus