2018. aasta eelarve läbis esimese lugemise

21. novembril toimus Rae vallavolikogus 2018. aasta eelarve esimene lugemine.

Esimesele lugemise läbinud 2018. aasta eelarve mahuks on ligikaudu 39 miljonit eurot, millest põhitegevuse tulu on 31 miljonit eurot, põhitegevuse kulu 27 miljonit eurot ning investeerimistegevus koos laenurahaga ulatub ligi 12 miljoni euroni.

Investeerimisobjektidest suuremad on valla põhjapiirkonnas Järveküla 180-kohaline lasteaed, samuti Järvekülas asuv 120-kohaline Kaare tee lasteaed. Lagedil plaanitakse ümber ehitada  endine lasteaiaosa kooliruumideks ja Jüri Gümnaasiumis soovitakse laiendada õppepinda. Haridusvaldkonna investeeringud moodustavad koguinvesteeringutest 32%.

Teedeehitus ja tänavalgustus  moodustab investeeringutest 43%. Ettevalmistatud on mitmed kergliiklustee projektid, millest suuremad on Rae - Assaku, Aaviku-Patika ja Lagedi – Tuulevälja kergliiklusteed. Suuremahuline investeering on Kodala elamupiirkonna teede väljaehitamine ja Jüris asuva Ehituse - Rebase kvartali 3. etapi lõpetamine. Samuti on mahukas teedeehituse projekt tänavavalgustuse vahetamine LED valgustuse vastu Jüri ja Peetri alevikes.  Suur osa eelarvesse planeeritud kulust taotletakse sihtfinantseeringutena.

Oluline on see, et tervishoiuvaldkonnas hakatakse uuendama Jüri tervisekeskust ning uue hoone ehitamisse koos sihtfinantseeringu saamisega on planeeritud 1,7 miljonit eurot.

Järgmisest aastast on omavalitsustele eraldatava tulumaksueraldiste protsent 11,84. Tulumaksu laekumist prognoositakse 21 mln eurot.

2018. aasta teine lugemine tuleb detsembrikuu volikogu istungil, mis toimub 19. detsembril. Eelarve projektiga saab tutvuda täpsemalt https://www.volis.ee/gvolis/avalik/istungid/30982?punkt=30991&kid=14139