Aastas laekub enam kui 1000 taotlust huvi- ja sporditegevuse hüvitamiseks

Põline Rae kohalik elanik ja vallavanem Mart Võrklaev kutsub enne aasta lõppu üle vaatama oma elukohaandmed ning viima rahvastikuregistriandmed kooskõlla tegeliku elukohaga.

„Meie valla elanike arv kasvab rahvastikuregistri andmete põhjal aastas ligi 1000 inimese võrra. Iga ametlik sissekirjutus oma koju on aidanud vallal kui teenuste pakkujal kogu teenuste paketti veel paremaks arendada,“ kõneles vallavanem Mart Võrklaev.

Elaniku poolt vaadates on oluline teada, et paljude toetuste ja kuluhüvitiste taotlemisel kehtib vallavolikogu kehtestatud nõue, et inimene peab olema sisse kirjutatud aasta lõpu seisuga. Näiteks, kui soov on oma lastele taotleda huvi- ja sporditegevuse kuluhüvitist, siis selle saamise eelduseks aastal 2018 on mõlema lapsevanema sissekirjutus Rae valda 2017. aasta 31. detsembri seisuga.

Samuti vaadatakse sissekirjutust käesoleva aasta lõpu seisuga nii koduse mudilase, eralasteaia toetuse kui ka laagritoetuse ning sõidukompensatsiooni kuluhüvitise taotlemisel.

Miks on sissekirjutust vaja?

Sissekirjutusnõue tuleneb sellest, et iga elaniku eest laekub kohalikule omavalitsusele füüsilise isiku tulumaksust protsent, mis on järgmisel aastal 11,84%. Tulumaks on valla eelarve peamine sissetulekuallikas, mille eest luuakse juurde kooli- ja lasteaiakohti, makstakse huvialakooli ja lasteaedade õpetajate palku, parandatakse üldist heaolu, rajatakse uusi sõidu- ja kergliiklusteid, ehitatakse tervise- ja noortekeskusi ning terviseradasid.

Valla koduleheküljelt www.rae.ee on loetelu kõikidest võimalikest toetustest, milleks tekib õigus pärast elanikuks registreerimist. Toetuste ülevaade asub www.rae.ee/toetused-ja-soodustused.

Kõige populaarsemad toetused

Kõige populaarsem toetus peretoetuste kategoorias on huvi- ja sporditegevuse hüvitis. 2016 aasta jooksul sai vallavalitsus 1054 taotlust.

Sotsiaaltoetustest on kõige enam taotletud toetus pensionäri ja puudega inimese ravimitoetus. Näiteks 2016. aastal taotleti seda 463 isiku poolt. Ravimitoetuse saamise eelduseks on samuti 2018. aastal sissekirjutusnõue 2017. aasta lõpu seisuga. Samuti peavad olema rahvastikuregistris elanikuna kirjas käesoleva aasta lõpu seisuga inimesed, kes soovivad taotleda pensionäri ja puudega lapse prillitoetust või toetust invatehnilise abivahendi ja rehabilitatsiooniteenuse saamiseks. Nõue kehtib ka üldhooldekodus oleva isiku ülalpidamiskulude toetuse, matusetoetus ja Tšernobõli veterani toetuse taotlemiseks.

Vallavanem on veendunud, et valla pakutavad avalikud teenused peavad olema kõigi elanike jaoks head ja võrdselt kättesaadavad. „Kui inimene soovib kodukoha arengule kaasa aidata, siis elanikuks registreerimise kaudu on tal võimalik anda selleks suur panus,“ resümeerib Võrklaev, kes lõpetuseks soovib tänada kõiki pikaajalisi ja uuemaid Rae valla elanikke.

Oma elukohaandmeid saab kontrollida www.eesti.ee portaalist, kus saab esitada päringu enda andmete kohta. Samast portaalist leiab elukohateate avalduse blanketi. Samuti saab elukohateatise valla koduleheküljelt www.rae.ee/blanketid-ja-vormid, kust tuleb blankett välja printida ja allkirjastatuna vallamaja e-posti või tavapostkasti saata.

RS