Heakskiidetud Rae 2018. aasta eelarve näeb ette kahte uut lasteaeda

Täna, vallavolikogus heakskiidu saanud 2018.aasta eelarve näeb ette kahe uue lasteaia ehitust, kerkima hakkab Jüri tervisekeskuse hoone, Jüri ja Lagedi koolihooned laienevad, valmis saavad mitmed uued kergliiklusteed ning investeeritakse uude jäätmejaama, keskväljakutesse, mänguväljakutesse ja parkidesse.

2. jaanuaril avatav Lagedi lasteaed ei jää Rae valla viimaseks uueks lasteaiaks, sest uute investeeringuprojektidena hakatakse 2018. aastal ehitama kahte uut lasteaeda Rae põhjapiirkonda. „Kokku loome juurde 300 lasteaiakohta,“ resümeerib vallavanem Mart Võrklaev, kelle sõnul tuleb 180 – kohaline lasteaed Vana- Tartu maantee ning Turu tänava ristumise lähedusse Järvekülas ja 120 – kohaline sellest veel põhja poole Kaare teele.

Koolikohtade juurde loomise osas toob vallavanem välja, et kuna õpilaste arv kasvab ja ilmselgelt ei suuda olemasolevad viis kooli vajaminevat koolikohtade arvu pakkuda, tuleb juba järgmisel aastal laiendada Jüri gümnaasiumi hoonet. „Hetkel tundub, et peame laiendama õpilaskohtade arvu just põhikoolikohtade arvu täiendamiseks. Saame ehitada ühe korruse juurde gümnaasiumimaja uuele osale,“ sõnab Mart Võrklaev, kes ootab ka riigi poolt suuremat selgust riigigümnaasiumi rajamise osas Rae valda.

Koolikohti luuakse juurde ka Lagedile, kus ehitatakse endine lasteaiaosa ümber kooliks.

Teed, valgustus, puhkepargid

2018 saab olema teede ehituse aasta, sest nii rekonstrueerimiste kui rajatavate teede kulu ulatub ligi 4,5 mln euroni.

Ehituse – Rebase – Kasemäe 3. etapi ehitus tuleb aastal 2018 ja selleks on planeeritud eelarvesse 450 000 eurot. Jüri südames saab uue ilme ka Tammiku-Väljaku tänavate ühendus, mille remondiks on eelarves 100 000 eurot. Kui praegu läheb sõidutee garaažide vahelt läbi, siis uus tee läheb garaažide kõrvalt, mis tõstab piirkonna turvalisust.

Suure mahuga teetööde hulka kuulub Järvekülas asuva Kodala elamupiirkonna teede remont. Turu tee ja Vana – Tartu maantee ristmiku juurde ehitatava 180- kohalise Järveküla lasteaia juurde rajatavate juurdepääsuteede ehituseks on planeeritud 350 000 eurot.  Hooldusremonti tehakse Järvekülas Vana-Järveküla teel.

Tee-ehitustöid on oodata ka Peetri südames. „Tänaste plaanide kohaselt hakkab realiseeruma Peetri vabaajakeskuse hoone ehitus Küti tee äärde ja keskuse arendajal on kohustus osaliselt välja ehitada Küti tee lõik koos kergliiklusteega. Valla eelarves on ette nähtud vahendid ka puudu jääva osa välja ehitamiseks, et rajada uus ja turvaline sõidu ning kergliikustee kogu Küti tee ulatuses alates Vägeva tee otsast kuni Pargi tee ristmikuni,“ kõneleb abivallavanem Priit Põldmäe.

Kindlasti saab järgmisel aastal remonditud Peetri tee lõik alates Vana Tartu maanteelt kuni Pargi tee otsani ja ka Peetri pargi kõrval olev pime lõik saab valgustuse. Sinilille teele ja Põdra teele ehitatakse bussitaskud. Niinesaare - Kuldala tee saab teise asfalti kihi.

Lagedi kandis tehakse korda väga halvas seisus Liiva tee. Niipea kui maaomanikega on läbirääkimised peetud ja maaomandiküsimused lahendatud, läheb töösse Lagedi- Tuulevälja vaheline kergliiklustee lõik ning samuti Lagedi ja Jüri vaheline kergliiklustee. Mõlemad ehitusprojektid on toetatud meetmest „ Linnaliste piirkondade arendamine“

Meetme toel valmib lõpuks kauaoodatud Rae küla ja Assaku vaheline kergliiklustee, samuti Patika ja Aaviku vaheline kergliiklustee. Viimase ehitamisega saab alustada juba 2018 alguses, sest vajalikud eeltööd on juba tehtud ja ehitushanke avamine on 27. detsember.

Suursoo külas saab tolmuvaba katte möödunud aastal korraliku teepõhja saanud Piiguta tee ja Veskitaguse külas plaanitakse osaliselt tolmust vabaks teha Veskitaguse tee. Juhul kui maaomandi küsimused lahenevad, plaanib vald hakata tegema ka Veskitaguse silla uut projekti.

Suure tööna soovitakse ette võtta Jüri ja Peetri alevike valgustuse uuendamine. Vana tänavavalgustus asendatakse etappide kaupa LED-valgustusega. Projekti elluviimist saab alustada abirahade toel ja sellega vald tänasel päeval tegeleb, et saaks 2018 esimesed tööd ette võtta.

Puhkeparkide tegevusala alla on 2018 paigutatud töid  420 500 euro väärtuses ning suurematest töödest on loetelus Peetri aleviku keskväljaku arendusprojekt, Ülemiste liikumisradade ja Mõigu terviseradade arendus, Kurna pargi kuivenduskraavide ja tiikide korrastamine, nelja mänguväljaku kordategemine ja Jüri keskväljaku osaline ehitamine.

Jüri keskväljak ja tervisekeskuse hoone

„Kaasaegne tervisekeskus tuleb. Hoones hakkavad tööle perearstid, füsioterapeut, ämmaemand, hambaarst, seal on kiirabiruumid ja ka apteek,“ kõneleb vallavanem Mart Võrklaev.  Vald on taotlenud ja saanud tervisekeskuse ehituseks toetust Ühtekuuluvuspoliitika fondi meetmest „Investeeringute toetamine esmatasandi tervisekeskuste infrastruktuuri tõmbekeskustes tagades kättesaadavad ja mitmekülgsed esmatasandi teenused”. Vallavanema sõnul on plaan tervisekeskuse hoone valmis ehitada 2018 aastal.

„Tervisekeskuse ehitusega koos hakatakse uuendama ka Jüri keskusala. „Kogu keskväljaku projekt on pikemaajalisem, seda ühe aastaga ei jõua, aga tervisekeskuse ümbruses saab seda juba kujundada,“ kõneleb vallavanem, kes viitab aasta esimeses pooles toimunud arhitektuurikonkursile, mille pealt osaliselt projekteeritakse nii maja kui ümbrust. „ Kuna me ei saanud konkursi esimese koha omanikuga hinnas kokkuleppele, tuleb tõenäoliselt teha miksitud variant. Praegu räägime täpsemalt läbi konkursi kolmanda koha omanikuga,“ selgitab vallavanem.

Uus jäätmejaam

Abivallavanem toob välja ka Jürisse ehitatava jäätmejaama, mis järgmisel aastal saab teoks koos rajatavate juurdepääsuteedega. „Plaan on teha jäätmejaam suurem, kui Järvekülas, mis tähendab, et sinna saab viia mistahes liiki jäätmeid ja ka neid, mis olmeveoga kaetud ei ole,“ tutvustab Põldmäe ettevalmistatud projekti asukohaga Tiptiptapi tootmishoone kõrval.

Eelarve maht läbi aegade suurim

2018. aasta eelarve mahuks on 39,3 miljonit eurot, millest põhitegevuse tulu on 31,3 miljonit eurot ja põhitegevuse kulu 27,7 miljonit eurot ja investeeringute maht 11,6 miljonit eurot. Põhjalikumalt  saab lugeda 2018. aasta eelarve investeeringutest ja valla elu arengutest Rae Sõnumite jaanuarinumbris.